33 වන මහ ඇමති සමුළුව කැදවයි… වියදම ලක්ෂ 100 යි …

0

 
මැයි 06 දා හබරන පිහිටි සුපිරි හෝටලයක පැවැත්වෙන තිස්තුන් වන ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුව සදහා සත්කාරත්වය දරන උතුරුමැද පළාත් සභාව උත්සවය සංවිධානය සදහා රුපියල් ලක්ෂ 100 කට වැඩි මුදලක් නිකරුණේ වියදම් කිරීමට ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

අනුරාධපුර නගරයේ සුපිරි තත්වයේ නිවාඩු නිකේතනයක් තිබියදී හබරන ප්‍රදේශයේ පිහිටි සුපිරි නිවාඩු නිකේතනයක මෙම උත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

මෙම නාස්තිකාර වියදම් වහාම නවතා දැමිය යුතු බවට මේ සදහා විරුද්ධ පිරිස ප්‍රකාශ කරනවා.

එලෙස විරෝධතා දක්වන පිරිස කියා සිටියේ ,

“ආදායම් අඩුවෙන් ලැබෙන එදා වේල කන්න නැති පිරිසක් තමා උතුරු මැද පළාතේ ඉන්නේ.පළාතේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සදහා මුදල් නෑ.ප්‍රධාන ඇමතිවරයා කියනවා පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා මුදල් නෑ කියලා.දවසක පැය කිහිපයක උත්සවයකට තමයි රුපියල් ලක්ෂ 100 කට වඩා වැඩි මුදලක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ.

ලංකාවේ ඉන්නේ මහ ඇමතිවරු නවයයි.නමුත් තෑගි පාර්සල් 50 ක් තියනවා. තෑගි පාර්සලයට සරමකට අමතරව වටිනා සාරියකුත් දාලා.නර්තන කණ්ඩායම් වලට සමරු කලාප.කෑම බීම ගමන් පහසුකම් හැම දේම ලබා දීලා.ඉදුම් හිටුම් වලට රුපියල් ලක්ෂ ගානක් .උත්සව වලට සමහර ලේකම්වරු විතරක් නෙමේ ඉන්න නිළධාරින් එන්නේ පවුල් පිටින්. ඔවුන් සමුළුවෙන් පසුව එදින රාත්‍රිය ගත කරලා හොදට විනෝද වෙන්නෙත් මහ ජනතාවගේ සල්ලි වලින්.මොණවාද මේ සමුළුවලින් ජනතාවට ලැබෙන්නේ ? අනිත් පළාත් සභා පළාත වෙනුවෙන් වැඩක් කරද්දි උතුරු පළාත් සභාව කරන්නේ මේවා තමා.”