උතුර -නැගෙනහිර ජනතාවගේ අයිතිය අහිමි කරලා -ඡන්දේ ගන්න මෛත්‍රි -රනිල් බොරු පොරොන්දු දීලා

0

උතුර -නැගෙනහිර ජීවත්වන ජනතාවට අහිමි කර ඇති අයිතීන් ලබා දෙන බවට පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී පොරොන්දු දුන් වත්මන් පාලකයන් එය ඉටු කිරීම මග හැර කටයුතු කරන බවට “සම අයිතිය ව්‍යාපාරය ” චෝදනා කරනවා . ඒ බව පවසමින් ඊයේ එම පිරිස විසින් දැවැන්ත විරෝධතාවයක් මීගමුව නිල්ලන්දුව හන්දියේදී පැවැත්වූවා.

උතුරු -නැගෙනහිර ජනතාවගේ අයිතිය දිනා ගැනීම සදහා ඒකාබද්ධ අරගලයක් සදහා එක්වන ලෙසට සිංහල ,දමිළ ,මුස්ලිම් සියළු ජනතාවට ආරාධනා කිරීමේ අත්පත්‍රිකා තොගයක්ද මෙහිදී බෙදා දී තිබෙනවා.

එම විරෝධතාකරුවන් දිගින් දිගටම පැවසුවේ , උතුරු -නැගෙනහිර පැහැරගත් ඉඩම් ජනතාවට ලබා දෙන්න , සියළු දේශපාලන සිරකරුවන් වහා නිදහස් කරන්න ,සියළු අතුරුදන් කිරීම් වහා හෙළි කරන්න ,ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඇතුළු සියළු මර්දන පනත් අහෝසි කිරීමට පසුගිය ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාවේදී මෛත්‍රි -රනිල් හවුල පොරොන්දු ලබාදී ඇති බවයි. දැන් ඒ පොරොන්දු සියල්ල අමතක කරමින් වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බවටයි එම විරෝධතාකරුවන් චෝදනා කලේ.