ගෝල්ෆේස් රැලියෙන් ආණ්ඩුව අන්දුන් කුන්දුන් …මහින්දගේ ආරක්ෂකයින් පිට පිට 50 ක් ඉවතට …දැන් 92 ක් ඉවත් කෙරේ …

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂාවට සිටි පොලිසියේ තවත් පනස් දෙනෙකු අද (07) ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අතරට පොලිස් පරීක්ෂකවරු තිදෙනෙකු, උප පොලිස් පරීක්ෂකවරු පස් දෙනෙකු හා කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් තිදෙනෙකු ද ඇතුළත්. සෙසු 39 දෙනා පොලිස් කොස්තාපල්වරුන්.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා සිටි පොලිස් නිලධාරීන් ගණන 199ක්. මීට පෙර ඉන් හතළිස් දෙදෙනෙකු ඉවත් කෙරුණා. අද ඉවත් කළ පොලිසියේ 50 දෙනාත් සමග හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂාවට දැන් සිටින්නේ පොලිස් නිලධාරීන් 107 දෙනෙකු පමණයි.

මේ වන විට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂාවට සිටි පොලිස්කොස්තාපල්වරුන් 92 ක් ඉවත් කරතිබෙනවා.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ චෝදනා කරන්නේ , ගෝල්ෆේස් රැලියෙන් පසු වියරු වැටුණු ආණ්ඩුව තමාගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කරමින් කටයුතු කරන බවයි.