පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තොගයක් නින්දිත වැඩක …රු .තුන්කෝටි තිස්ලක්ෂයක් භාණ්ඩාගාරයට අහිමියි …නෑ කියන්නම බෑ -මෙන්න ලැස්යිස්තුව

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් සදහා ලබා දෙන වරප්‍රසාද අතර රුපියල් කෝටියක් පමණ වටිනා මුදලකින් තමන් කැමතිම රථයක් ගෙන්වා ගැනීමට සදහා වාහන බලපත්‍රයක් ලබා දෙනු ලැබේ.එම වටිනාකමට රථයක් ගෙන එන අයෙකුට රුපියල් තුන්කෝටි තිස්ලක්ෂයකට ආසන්න බදු සහනයක්ද ලැබෙනවා.

බහුතරයක් මන්ත්‍රිවරුන් එම වටිනාකමට වාහන ගෙන්වා රුපියල් කෝටි 03 කට ආසන්න මුදලකට වාහනය අළෙවි කරමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. අදාළ මන්ත්‍රීවරයා තමන්ගේ නමට වාහනය ගෙන්වා මිලදි ගනු ලබන පුද්ගලයාගේ නමට වාහනය ලියාපදිංචි කරනු ලබයි.

මේ හරහා රුපියල් තුන්කෝටි තිස්ලක්ෂයකට ආසන්න හෝ එය ඉක්මවූ මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයට අහිමි වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක සදහන් කළා.

මන්ත්‍රිවරුන් විසින් මෙලෙස ගෙන්වන ලද වාහන විකිණීම සදහා පත්තරවල මෙන්ම වෙබ් අඩවි වලද දැන්වීම් ඵල කර ඇත.

ඒ ආකාරයට දැන්වීම් පල කර ඇති මන්ත්‍රිවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිතවාදි වෙබ් අඩවියක් වාර්තා කර ඇති අතර එය පහත දක්වා තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හෙළි කරමින් අනුර කුමාර දිසානායක සදහන් කලේ ,ඩොලර් 62,500 වටිනා මෙම වාහන බදු සහිතව ගෙන්වූවා නම් තුන් කෝටි තිස් ලක්ෂයක බදු මුදල මහා භාණ්ඩාගාරයට හිමි වන බවයි.මන්ත්‍රිවරුන්ට ලබා දෙන වරප්‍රසාදයක් ලෙස තිරු බදු රහිතව ගෙන්වා ඇති වාහන වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ටොයෝටා ලෑන්ඩ් කෲෂර් වාහන වන අතර රජය තිරු බදු රහිත බලපත්‍ර යන සහනය සලසා ඇති අවස්ථාවක එහි වාසිය නොගෙන බලපත්‍ර විකුණා දැමීම වැරදි ක්‍රියාවක් බවද ඔහු සදහන් කළා.