එකම විරෝධතාවයට …දෙතැනකදී අධි පීඩන ජල ප්‍රහාර සහ කදුළු ගෑස් සයිටම් විරෝධය නොනවතී

0

සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කර දමන ලෙසත් ව්‍යාජ විසඳුම් පිළි නොගන්නා බවත් සඳහන් කරමින් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව සහ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් අද (17) පැවැත්වූ විරෝධතාවයට පොලීසිය විසින් අධි පීඩන ජල හා කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබෙනවා.

විරෝධතාකරුවන්ට විහාරමහාදේවී උද්‍යානය අසලදී පොලීසිය විසින් ජල හා කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබූ අතරම විරෝධතාකරුවන් විසිරී යාමක් සිදු නොවූ බැවින් මෙලෙස නෙළුම් පොකුණ අසලදී යළිත් කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කර ඇත.