යුධ හමුදාව යුද්ධයට යැව්වේ JR ජනාධිපතිතුමා …අණ දුන්නේ මම මහින්ද ජනාධිපතියා කල දෙයක් නෑ

0

යුධ හමුදාව යුද්ධයට යැවීමට තීරණය කලේ ජේ .ආර් ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා බවත් පසුව බලයට පැමිණි ජනාධිපතිවරු එම ස්ථාවරයේම රැදී සිටී බව ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා පවසනවා.

යුද්ධය අවසාන කාලයේ සිටී ජනාධිපතිවරයා කල දෙයක් නොමැති බවත් ඒ නිසා බන්ධනාගාර ගත කර ඇති රණවිරුවන් බැලීමට යන්න හිටපු ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බවද ඔහු කියා සිටියා.