පිට පිට බාධා ආවත් නොසැලේ …තහංචි හමුවේ විහාර මහා දේවි උද්‍යානයේ මහින්ද -ගෝඨා විරුවන් සමරන්න සූදානම් !

0

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාබය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට පවත්වන රණවිරු සැමරුම් උත්සවය විහාරමහා දේවි උද්‍යානයේ බුදු පිළිම වහන්සේ ඉදිරිපිට පැවැත්වීමට ගෝලිය ශ්‍රි ලාංකීය සංසදය විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ගෝඨාබය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබූ සැමරුම් උත්සවය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද පස්වරුවේදී අවලංගු කරනු ලැබුවා.

කුමන ආකාරයේ බාධා පැමිණියද එම සැමරුම් උත්සවය පැවැත්වීමට සූදානම් බවයි ගෝලිය ශ්‍රි ලාංකීය සංසදය සදහන් කලේ.