ජූලි වලදී බස් ගාස්තු සංශෝදනයක් !!!

0

බස් ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ පවසයි.

බස් සංගම් මේ වන විටත් බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සඳහා ඉල්ලීමක් කර ඇති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

බස් ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වන ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අදාළව සෑම වසරකම ජුලි මස පළමු වැනිදා බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකෙරේ.

ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ සඳහන් කළේ සියයට 6යි දශම 5ක උපරිම සීමාවකට යටත්ව එම සංශෝධනය සිදුකෙරෙන බවය .