ත්‍රිරෝද රථ අමතර කොටස් ගිණි ගණන් ….තවත් නම් බෑ කියා ….1Km රු .10 කින් මිල ඉහළට !!!

0

ජුලි මස 10 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ත්‍රී රෝද කුලී ගාස්තුව පළමු කිලෝමීටරයට රුපියල් 10න් වැඩිකරන බව ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික ත්‍රී රෝද රථ සංගමය පවසයි.

අද (17) පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් එහි සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන කියා සිටියේ ත්‍රී රෝද රථ අමතර කොටස්වල මිල ඉහළ ගොස් ඇති නිසා මේ මිල වැඩි කිරීම සිදු කරන බවයි.

පළමු කිලෝ මීටරයේ මිල රු.10 න් ඉහළ නංවා ඇති නමුත්, දෙවන කිලෝ මීටරයේ සිට සුපුරුදු ලෙස රු.40 බැගින් අය කරන බව ඔහු සදහන් කළා.