නීතීඥ ලක්ෂාන් ඩයස් පැය 24න් ගෙදර යවන්න ගිහින් රාජපක්ෂ ඇනගනී -විජයදාස රාජපක්ෂට එරෙහිව අගවිනිසුරුවරයාට පැමිණිල්ලක්

0

පැය 24ක් ඇතුළත මේ රටේ සියලූ ජනතාවගෙන් සමාව ගත යුතුය කියා ජනාධිපති නීතීඥ විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් ප‍්‍රසිද්ධියේ පැවසීම නීතීඥවරුන්ගේද” ඔවුන්ගේ සේවාදායකයන්ගේ විශ්වාසය සම්බන්ධව ද අහිතකර ලෙස බලපාන බවත්” එය නීතීඥවරුන්ගේ ස්වාධීනත්වයට අහිතකර ලෙස බලපාන බවත්” නීතීඥවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ඇති නීති උල්ලංඝණය කිරීමක් බව පවසමින් අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ විජයදාස රාජපක්ෂට එරෙහිව අගවිනිසුරුවරයාට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වි තිබේ.

ජනාධිපති නීතීඥ විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් 1988 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති උල්ල්ඝණය කිරීම ඇතුළු බැදි ක්‍රියාදාමය සම්බන්ධයෙන් අගවිනිසුරුවරයාගේ අවධානය යොමු කරන ලෙසත් ඒ හරහා නීතීඥවරයන් සදහා වූ වෘත්තීය පැවැත්ම සහ ආචාර ධර්ම පිළිබද ඉක්මවා ගිය නීතීඥ විජයදාස රාජපක්ෂට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසද ඉල්ලා තිබේ.