සයිටම් විරෝධින් සොඛ්‍ය අමාතංශයේ ගේට්ටුව කඩාගෙන පනී -සයිටම් විරෝධින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මහල් හතරම අල්ලා ගනී

0

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සුවසිරිපාය ගොඩනැගිල්ලේ මහල් හතරම මේ වනවිට අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය, වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව හා විශ්වවිද්‍යාල භික්‍ෂු බල මණ්ඩලය විසින් අත්පත් කරගෙන තිබේ.

මාලඹේ සයිටම් ආයතනයට විරෝධය පළ කරමින් අද (21) උද්ඝෝෂණය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් උද්ඝෝෂණයේ යෙදුන අතර පසුව එම සිසුන් විරෝධතා පාගමනින් පැමිණ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සුවසිරිපාය ගොඩනැගිල්ල අලාගෙන තිබේ.

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සහ වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව සංවිධානය කරන සයිටම් විරෝධී පාගමන මේ වනවිට කොළඹ පුරහල අසලින් ආරම්භ කළ අතර මේ වනවිට පොලිසිය දමා තිබූ ආරක්ෂක බැරියර් ඉවත් කර සොඛ්‍ය අමාතංශයේ ගේට්ටුව කඩාගෙන සිසූහූ අමාත්‍යංශය තුළට කඩා වැදි තිබේ.

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය, වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව හා විශ්වවිද්‍යාල භික්‍ෂු බල මණ්ඩලය විසින් මාලඹේ සයිටම් ආයතනයට විරෝධය පළ කරමින් අද (21) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විරෝධතාවකට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක්ද නිකුත් කර තිබුනා.

ඒ අනුව මෙම පෙළපාලිය, උද්ඝෝෂණය සාමකාමීව හා නීත්‍යානූකූල අයුරින් පවත්වාගෙන යාමට අවසර ලබා දී ඇත.

මෙම පෙළපාලිය, උද්ඝෝෂණය මහජනතාවට හා රථවාහනවලට බාධාවක්, අනතුරක් ඇතිවන ආකාරයට පවත්වාගෙන යාම, ගමන් කිරීම සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවට නියෝග කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

එසේම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට බලහත්කාරයෙන් සහ සාමය කඩවන සුළු ආකාරයට ඇතුල් වීමෙන් වැළකිය යුතු බවට ද නියෝග කර තිබුනා.

SAITM