2016 වසරේදී රට පුරා වෙඩි තැබීම් 107ක් හා මිනී මැරුම් 502ක් – සංවිධානාත්මක අපරාධ මඩින්න විශේෂ මෙහෙයුමක්

0

2016 වසරේදී රට පුරා වෙඩි තැබීම් 107ක් හා මිනී මැරුම් 502ක් වාර්තා වූ බව නීතිය හා සාමය පිලිබද ඇමති සාගල රත්නායක පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය කළා.

ඊයේ (20) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී උදය ගම්මන්පිල වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් අසල ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදුන් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ 2014දී සිදු වූ වෙඩි තැබීම් 112ක් හා මිනී මැරුම් 548ක් ලෙස වාර්තා වූ ප‍්‍රමාණයන්ට වඩා අඩුවක් පෙන්වන බවයි.