ඇමති මංගල බොන අයගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන හිතයි -බදු අයකිරීමේ වෙනසක් කරනවා

0

ආදායම් බදු හා භාණ්ඩ හා සේවා බදු අයකිරීමේ වෙනසක් මගින් සාමාන්‍ය ජනතාවට වැඩි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට කටයුතු කරන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසයි.

ඊයේ (24) මල්වතු පාර්ශවයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල හිමිපාණන් වහන්සේ බැහැ දකිමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ මේ වන විට රජය අය කරන බදුවලින් සියයට 80ක් වක්‍ර බදුවන බවත් ඉතිරි සියයට 20 සෘජු බදු වන්නේ යැයි කී අමාත්‍යවරයා සෘජු බදු 40% දක්වා ඉහළ නැංවීමට ද වක්‍ර බදු 60% දක්වා පහත දැමීමට ඉදිරියේදි කටයුතු කරන බවයි.

අද මෙරට මත්පැන් භාවිත කරන්නන්ගෙන් 60%ක් ම භාවිත කරන්නේ ප්‍රමිතියෙන් තොර මත්පැන්. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සලකාබලා මත්පැන් සදහා යම් ප්‍රමිතියක් ගෙන ඒමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සදහන් කළේ.

Minister Mangala Samaraweera Visit Malwathu Maha Nayake