විධායක ජනාධිපති හොරෙක්ද? හොරෙන් සාකච්ඡා කරන්න -ඩිංගක්වත් මොලේ නැති ඇමතිවරුන් ජනපතිට අපහස කරනවා…

0

ඩිංගක්වත් මොලේ නැති ඇමතිවරුන් විධායක ජනාධිපතිවරයා හොර සාකච්ඡා කරන පුද්ගලයෙකු බව කියමින් අපහාසයට ලක්කරමින් සිටින බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමයේ (GMOA) ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ පවසයි.

අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදි ලේකම්වරයා අවධාරණය කළේ රාජිත සේනාරත්න වැනි අය හොර රහසේ සාකච්ඡා කර ආණ්ඩු පෙරලිමට කටයුතු කලද රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමය (GMOA) ඒ අකාරයේ හොර සාකච්ඡා කර නොමැති බවයි.