ලංකාවට අවශ්‍ය අධිකරණමය සංශෝධන -Monica Pinto

0

“පරිපාලන අධිකාරියට අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ 30/1 දරණ තීරණ හා ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව කළ විමර්ශනයේ අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් කොමසාරිස් විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ තීරණ ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. විශේෂයෙන් වරදට දඩුවම් නොලැබීම හා ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිිකරණයේ රෝම නීතිය වලංගු කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී කටයුතු කළ යුතුය.”

එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හා නීතිඥයන්ගේ ස්වාධීනත්වය පිලිබඳ සුවිශේෂ වර්තකාරිය වන මොනිකා පිටෝ(Monica Pinto) ලංකාවට පැමිණි දුත ගමනින් පසු සකස්කොට නිකුත් කොට ඇති නිල වාර්තාවේ සදහන් 6 වැනි නිර්දේශයේ උපුටා ගැනිමකි.

ලංකාවට අවශ්‍ය අධිකරණමය සංශෝධන

2016 අප්‍රේල් 29 සිට මැයි 7 වෙනි දින දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුල කල දුත ගමනේදී සකස් කරනු ලැබූ විනිසුරුවරුන් හා නීතිඥයන්ගේ ස්වාධීන බව පිලිබඳ විශේෂ වාර්තාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙම වාර්තාව වධහිංසා සහ අනෙකුත් කෘර අමානුෂික, පහත් සැලකීම් හා දඩුවම් සමග සම්බන්ධව සම්පාදනය කර ඇති අතර තම විනිසුරන්, නීතිඥයන් හා නීති නිලධාරීන්ගේ ස්වාධීන බව හා සම්බන්ධ මානව හිමිකම් ගැටළු පිළිබඳව විමර්ශනයේ දී වඩාත් විෂය මුලික නිරීක්ෂණයක් කිරීමට රජය දැක්වූ සහයෝගය මෙම විශේෂ වර්තකාරිය අගය කරයි.

විශේෂ වර්තකරියගේ නිරීක්ෂක්ෂණයන් හා නිර්දේශයන් ඇතුලත් මෙම වාර්තාව ඇය විසින් සම්පාදිත වදහිංසාව හා අනෙකුත් කෘර අමානුෂික හා පහත් සැලකීම් හා දඬුවම් පිලිබඳ වාර්තාවට සමගාමීව අධ්‍යනය කල යුතුය.

අදාළ සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙතනින් කියවන්න – Link