ලංකාවේ රෝද තුන ඇමරිකානු කාන්තාවට අරහං…. ත්‍රි-රෝද රථ වලදි අමෙරිකානු කාන්තාවන්ට ලිංගික හිරිහැර- ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් නිල නිවේදනයක්

0

ශ්‍රි ලංකාවේ ගමනාගමන පහසුකම් සලසන ත්‍රී රෝද රථ වල ගමන් කිරීමෙන් වලකින ලෙසට තම කාන්තා  පුරවැසියන්ට උපදෙස් දෙන බව ශ්‍රි ලංකාවේ අමෙරිකානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ත්‍රි-රෝද රථ වල ගමනාගමයේ යෙදෙන අමෙරිකානු කාන්තාවන්ට සිදුවන ලිංගික හිරිහැරයන් පිළිබඳව නිරන්තරෙයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි පිළිබඳව සලකා බලා මෙම නිවේදනය නිකුත් කළ බව මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

කොළඹ ප්‍රදේශයේ ත්‍රීරෝද රියදුරන් කාන්තා මගියන් නුසුදුසු ලෙස ස්පර්ශ කිරීම වැනි සිදුවීම් පිළිබඳව මහකොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණිලි ලැබී ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

“කොළඹ දී කාන්තාවන් තනිවම ත්‍රිරෝද රියවල ගමන් නොකළ යුතුයි” නිවේදනය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

මේ අතරින් බොහෝ සිදුවීම් වන්නේ ගමනාන්තය වෙත ලඟා වූ පසුව බවත් මේ හේතුව නිසා ගමනාන්තයට ලඟා වීමට ප්‍රථමව රියදුරුගේ ඡායාරූපයක් සහ රථයේ අංකය ලබාගැනිමට කටයුතු කරන ලෙසද තානාපති  කාර්‍යාලය අවධාරණය කර සිටි.

Security Message to U.S. Citizens in Sri Lanka 

U.S. Embassy Colombo has been made aware of an increase in incidents involving Tuk-tuk drivers in the Colombo area inappropriately touching female passengers. The U.S. Embassy reminds all U.S. Citizens to maintain situational awareness when in public and at home to avoid being a victim of crime. Please consider the following security tips:

Females should avoid traveling in Tuk-tuks alone in Colombo.

If you have to travel alone (especially at night) use a company that tracks your ride rather than Tuk-tuks and make sure family members or friends know your travel plans.

Take pictures of the Tuk driver and vehicle license plate prior to getting inside.

Many of the reported incidents occurred at the end of the ride – be extra vigilant during this time and try to limit time alone inside the Tuk.

Place physical barriers (bags, etc) between yourself and the driver.

Do not be afraid to use force if needed – make noise, be assertive, and strike back to defend yourself. Doing so will not only draw attention to the scene, but can also startle the attacker

Pay attention to your surroundings, and know your location in case you have to call for assistance

Do not make yourself a target for criminals – flashing expensive jewelry or large amounts of cash can make you a target

Lock your doors, including when you are at home

Carry your cell phone and ensure it is charged or carry a back-up charger. Have emergency numbers saved on your contacts list