ජනපති ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි-ලිපිය ජනපති අතට

0

ජනපති ලේකම් පී.බී. අබේකෝන් මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව රජයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කරනවා.ඒ අනුව සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනපතිවරයාට භාර දී ඇතැයිද වාර්තාවේ.ජනපති ලේකම්වරයාගේ ඉල්ලා අස්විමට හේතුව තවමත් අනාවරණය වි නොමැත.

P. B. Abeykoon