කණිෂ්ඨ නිතිඥයෙකු වැඩ බලන මහේස්ත‍්‍රාත් වෙලා -නුවරඑළිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥවරුන් ඉවත් වෙයි

0

නුවරඑළිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයෙන් අද (06.07) දින වැඩ බලන මහේස්ත‍්‍රාත්වරයෙකු වශයෙන් කණිෂ්ඨ නීතිඥයෙකු පත් කිරිමට විරෝධය පා අද (06.07) එම අධිකරණයේ නඩු කටයුතු වලට කිසිදු නිතිඥයෙකු පෙනි නොසිටි බව නුවරඑළිය නිතිඥය සංගමයේ සභාපති නිතිඥය ටි.රාජදොරේ පවසයි.

එම මහේස්ත‍්‍රාත් අධීකරණයේ දිසා විනිසුරු හා මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා වශයෙන් කටයුතු කරන ඉන්දික රුවන් ද සිල්වා රාජකාරි කටයුත්තක් සදහා අද (06.07) දින අධිකරණයෙන් බැහැරව සිටිම හේතුවෙන් එම මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ රෙජිස්ටාර්වරයා ජේ්‍යෂ්ඨ නිතිඥයින් ගණනාවක් සිටියදි වැඩ බලන මහේස්ත‍්‍රාත්වරා වශයෙන් අද (06.07) දින කණිෂ්ඨ නිතිඥයෙකු වැඩ බලන මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා වශයෙන් පත් කිරිම හමුවේ තමන්ට අධිකරණ අද (06.07) දින කැදවිමි සහ දෛනික නඩු කටයුතු වලට පෙනි සිටිමට විරෝධය පා තම සංගමයේ සාමාජිකයන් ඉවත් වු බවයි නිතිඥය ටි.රාජදොරෙයි කියා සිටියේ.

නුවරඑළිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ ඉතිහාසයේ මෙවැනි සිද්ධියක් සිදුවු පළමු අවස්ථාව මෙය බවත් තම වෘත්තිය ගරුත්වය රැකගෙන මෙවන් තත්ත්වයක් මත තම නිතිඥය වෘත්තිය සිදුකරගෙන යෑමට නොහැකි බවයි නුවරඑළිය නිතිඥය සංගමයේ සභාපති නිතිඥය ටි. රාජදොරේ වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ. අද (06.07) දින වැඩ බලන මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා වශයෙන් නිතිඥය සුරේෂ් ගයාන්ව පත් කර ඇති බවයි එම නීතිඥය සංගමයේ සාමාජිකයන්ද පවසා සිටියේ. නිතිඥවරුන් නොමැතිව මහේස්ත‍්‍රාත් අධීකරණයේ අද (06.07) කැදවු නඩු පොලිසිය සමග එක්ව වැඩ බලන මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකරගෙන යන බවයි නුවරඑළිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධීකරණයේ නිළධාරියෙකු පැවසුවේ.