නව ව්‍යවස්ථාව තුළින් සුළු ජන කොට්ඨාස සදහා උප ජනාධිපති ධූරයක්!-සුළු දේශපාලන පක්ෂ හතරකින් යෝජනාවක්

0

නව ව්‍යවස්ථාව තුළින් සුළු ජන කොට්ඨාස නියෝජනය වන උප ජනාධිපති ධූරයක් පිහිටුවිය යුතු යැයි සුළු දේශපාලන පක්ෂ හතරක් විසින් ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේන බව දෙමළ ප්‍රගතශීලී සන්ධානයේ නායක රාජ්‍ය භාෂා ජාතික සංවාද හා සහජීවන අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් පවසයි.

මනෝ ගනේෂන්ගේ දෙමළ ප්‍රගතශීලී සන්ධානය, සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය හා EPDP පක්ෂය එක්ව මෙකී යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මෙරට වෙසෙන දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අර්බුද වලට දේශපාලන වශයෙන් විසදුම් ලබාගැනීමට මෙම උප ජනාධිපති ධූරයක් ඇතිකරලීම වැදගත් බවත් පාර්ලිමේන්තු ධූර කාලය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙකී උප ජනාධිපති ධූරය සුළු ජන කොට්ඨාස කාලයෙන් කාලයට බෙදාගනිමින් දැරිය හැකි වන ආකාරයට නව ව්‍යවස්ථාව සකස් කළ යුතු බවයි අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් සදහන් කරන්නේ.

Mano Ganesan – மனோ