පාදුක්කේ පවුල් 600ක සමෘද්ධිය කපලා-කැපුවේ සමෘද්ධිය ඇමතිවරුන්ට වාහන ගන්නද?

0

පාදුක්ක ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 600ක් පමණ සමෘද්ධිලානින් පිරිසකගේ සමෘද්ධි සහනධාරය කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ ජනතාව පාදුක්ක ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදි විරෝධතා ව්‍යාපාරයක නිරත විය.

එම විරෝධතා පිරිස අද උදෑසන 9යේ සිට ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය අවහිර කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ අසාධාරණ ලෙස කප්පාදු කළ තම සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දෙන ලෙසටය.

එහිදි එක් විරෝධතාකරුවෙකු පවසා සිටියේ ‘එලවලු කනවද? මාළු කනවද? ව්‍යංජන කියක් සමග බත් කනවද? වහලයට සීටි යොදා තිබෙනවාද? ලයිට් තිබෙනවා ද? ආදි ලෙස විමසමින් නිලධාරින් විසින් පෝරමයක් පුරවා ගත් බවත් ඉන් අනතුරුව මෙලෙස සහනාධාරය කප්පාදු කර ඇති බවත් ය.

කෙසේවෙතත් පැය දෙකක පමණ කාලයක් විරෝධතාවයේ නියැලුණු පිරිස සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් වෙත සංදේශයටක් බාර දීමෙන් අනතුරුව විසිර ගොස් ඇත.