ස්ත්‍රී දඩයම්කරු විදේශ අමාත්‍යංශයේ බහිරවයා වෙයි….-රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවටත් ඇණේ ගහලා

0

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2017 මැයි මාසයේ දී ස්ථාන මාරු කර තිබියදී එම ස්ථාන මාරු නියෝගය නොසලකා  නීති විරෝධී ලෙස විදේශ අමාත්‍යංශයේ රැදී  සිටින අයෙකු පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණයි වි තිබේ.

මෙම නිලධාරියා වසර 18ක්ම සේවය කිරීම මත හා වෙනත් කිසිඳු රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරියෙකුට නොලැබෙන අන්දමින් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මණ්ඩල වල 5 වරක් සේවය කර ඇති බැවින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2017 මැයි මාසයේ දී ස්ථාන මාරු කර ඇති අතර එම ස්ථාන මාරු නියෝගය නොසලකා අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ ආශිර්වාදය මත තවදුරටත් නීති විරෝධී ලෙස විදේශ අමාත්‍යංශයේ රැදී සිට සේවය කරයි.

මෙයට පෙරද මෙවැනිම චෝදනා මෙන්ම මුදල් ලබා ගනිමින් විදේශ තානාපති කාර්යාල වලට සේවකයන් පත්කිරීමට කටයුතු කිරීම වැනි චෝදනා බොහෝමයක් එල්ල වුවද එවකට පැවති රජයේ දේශපාලකයන් අල්ලා ගනිමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය තුලම සේවය කර ඇති අතර හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මොහුව ස්ථාන මාරු කරන ලෙස කීපවරක්ම උපදෙස් ලබා දුන්නද මෙතරම් චෝදනා එල්ල වුවද ඔහුව දුත මණ්ඩල වලට ලිපිකරුවන් පත් කරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සමාජිකයකු වශයෙන් ද විදේශ ලේකම් වරයා විසින් පත් කර ඇත්තේ ඔහුගේ මේ ආකාරයේ ස්ත්‍රී දඩයම් වලට ආශිර්වාද දීමටද නැතහොත් ලේකම්වරයාට විශ්වාස වන්ත වෙනත් නිලධාරියකු අමාත්‍යංශයේ නැති නිසාදැයි විදේශ සේවයේ නිලධාරීහු ප්‍රශ්ණ කරති. Ministry of Foreign Affairs