ආණ්ඩුවේ මලගමේ පළමු වෙඩිමුරය තිබ්බා..-පල්ලේ බැද්දේදි ගම්මිරිස් ගොවියන්ට කල කෲර පහර දීමට එරෙහිව සටනක්

0

ආණ්ඩුවේ මලගමේ පළමු වෙඩිමුරය පල්ලේ බැද්දේදි ගම්මිරිස් ගොවියාට පහර දීමෙන් ආරම්භ වී ඇති බවත් පල්ලේ බැද්දේ ගොවින්ට එල්ල කළ ප්‍රහාරයේ සම්පූර්ණ වගකීම ආණ්ඩුව විසින් බාර ගත යුතු බවත් සමස්ථ ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න පවසනවා.

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති ගොවි හමුවකට සහභාගි වෙමින් ඔහු පවසා සිටියේ ගොවින්ගේ සටන් සාධාරණ බැවින් එම සටන් මර්දන නොකරන බවට ජනාධිපති විසින් ලබා දුන් පොරොන්දුව මේ වන විට කඩ කර අර්ති බවය.

“පල්ලේබැද්දෙදි ගම්මිරිස් ගොවියට මේ ආණ්ඩුව ගැහුවා. ඒ ගහපු ආණ්ඩුව ගම්මිරිස් ගොවියා හමුවේ අනිවාර්යයෙන්ම දණ ගස්සනවා, දණ ගස්සලා තමයි පස්ස බලන්නේ. ජනාධිපතිතුමෝ ඔබතුමා කිව්වා ගොවියගේ සටන් සාධාරණයි. ඒ සාධාරණ සටන් මම කවදාවත් මර්දනය කරන්නේ නෑ කිව්වා. හැබැයි ඔබතුමා ඒ පොරොන්දුව කඩකෙරුවා. ගොවියාට ගැහුවා ඒ නිසා ඒකේ වගකීම බාර ගන්න ඕන ආණ්ඩුව. පොලු අරගෙන ඇවිත් පොලිසිය ඉස්සරහා අර අසරණ අම්මා තාත්තාට ගැහුවා. එහෙම ගහන්න කොහෙන්ද උන්ට ඒ හයිය ආවේ. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුවේ හයිය. ඒනිසා ආණ්ඩුව මේ වගකීම බාර ගන්න ඕන.”

“මේ රටේ සියලුම ගොවි ජනතාව මේ කෲර පහර දීමට එරෙහිව. ගොවියගේ අයිතිවාසිකම්කප්පදු කිරීමට එරෙහිව අපි පෙළගස්සනවා. ආණ්ඩුවේ මලගම සිද්ද කර ගත්ත ඒකට අදාළ පළමු වෙඩිමුරය මේ පහර දීම එක්ක සිද්ධ කරගත්තා කියලා අපි කියනවා.”