අපේ ස්‌විච් ඕෆ් කරලා තිබ්බේ….හාමුදුරුවනේ…-වැට ගහනනේ බැසිල්… බැණුම් අහන්නේ මම…

0

ගිය ආණ්‌ඩුවේ කැබිනට්‌ එකේ හිටියට හාමුදුරුවනේ අපේ ස්‌විච් ඕෆ් කරලා තිබ්බේ. අපි ප්ලග් එකට ගැහුවාට ස්‌විච් ඕෆ් වැඩ කරන්නෙ නෑ. නමට විතරයි… යැයි වාරිමාර්ග සහ ජලකළමනාකරණ ඇමැති ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා පවසයි.කුරුණෑගල හෙට්‌ටිපොල ප්‍රදේශයේදී ජනහමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ අර කැෂිනෝ ටේබල් එකේ තියෙන රේක්‌කේ මෙන් රාජපක්ෂල තමන්ගෙන් වැඩ ගත් බවයි.

“ගිය ආණ්‌ඩුවේ කැබිනට්‌ එකේ හිටියට හාමුදුරුවනේ අපේ ස්‌විච් ඕෆ් කරලා තිබ්බේ. අපි ප්ලග් එකට ගැහුවාට ස්‌විච් ඕෆ් වැඩ කරන්නෙ නෑ. නමට විතරයි. රටේ අයවැයෙන් 65% ක්‌ රාජපක්‍ෂ පවුලට. ඒ ටික කරලත් අර කැෂිනෝ ටේබල් එකේ තියෙන රේක්‌කේ වගේ තමයි. බැසිල් මහත්තයාට දුන්නා ඇමැතිකමක්‌ ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති. ඒ යෝධයා හැම එකටම අත දානවා. අලි මැරුණාම මම වගකියන්න ඕනෑ. අලියෙක්‌ ගහලා මිනිහෙක්‌ මැරුණාම මම වගකියන්න ඕනෑ. ඔන්න කොටින්ම තත්ත්වේ. මට තියෙන්නේ හාමුදුරුවනේ බලන්න විතරයි. මට අලි බලන්න පුළුවන්. වැට බලන්න පුළුවන්. වැට ගහනනේ බැසිල්. බැණුම් අහන්නේ මම.”

“මම ඔය අප්පච්චී මළා කියලා කිව්වේ තුන් හිතකින්වත් තරහකින්වත් නෙවෙයි. අපේ ආණ්‌ඩුවේ ඉන්න ප්‍රධානියා, වැදගතා, නායකයා, පෝෂණය කරන්නා, අපිව රැකගත්ත කෙනා ඒ ඔක්‌කොම අපි පිළිගන්නවා. එතුමා අපිට එන්න කියලා කැබිනට්‌ ඇමැතිවරුන්ට කිව්වා මම පරාදයි මම ගෙදර යනවා කියල.”

Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa