උ/නැ පුරාවස්තු සංහාරය ගැන තෛනිකායික මහ නා හිමිවරුන්ගේ අවධානයට ….වහා එම ප්‍රදේශවල සංචාරයකට සූදානම් !!!

0

ඉදිරි දිනයකදී උතුරු -නැගෙනහිර පුරා වස්තු සංහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා තෛනිකායික මහ නා හිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය එම ප්‍රදේශවල සංචාරයක නිරත වීමට සූදානම් වෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අස්ගිරි පාර්ශවයේ ලේඛාධිකාරි මැදගම ධම්මානන්ද හිමියන් කියා සිටියේ පුරා විද්‍යා වටිනාකමක් ඇති ඓතිහාසික සිද්ධස්ථානවල සිදුවන බව කියන විනාශයන් පිළිබදව සියැසින් දැක කරුණු අධ්‍යනය කිරීම සදහා මෙම සංචාරයේ නිරත වන බවයි.

උතුරු -නැගෙනහිර පූරා වස්තු සංහාරයක් සිදුවන බවට විවිධ මාධ්‍යන් වල වාර්තා පල වුවද ඒ සම්බන්ධයෙන් සියැසින් දැක සත්‍ය අසත්‍යතාවය දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් නිසා එම ප්‍රදේශවල සංචාරය කිරීමට සූදානම් බවයි උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.