නටන්න බැරි එක්කෙනාට පොළව ඇදයි කියනවා…ඔන්න එකොමත් එක කාලයක… එගොඩ වෙනකම් විතරක් බැන්ද පඩුරක් ගැන මහින්ද කියයි

0

නටන්න බැරි එක්කෙනාට පොළව ඇදයි කියනවා වගේ මේ මිනිස්සුන්ට මේක පාලනය කරන්න බැරි හින්දා හැම එකම අපේ යුගයට අත දික් කරලා ඒකෙන් බේරෙන්න හදන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.පානදුර ප්‍රදේශයේ පැවැති නිදහස් කලා සන්ධානයේ සුහද හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළකර සිටියා…

“2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා වෙනකොට මේ රටේ තිබුණ සල්ලි වලට මොකද වුණේ? 9 වෙනිදත් තිබුණා මෙවුන්ගේ අදූරදර්ශි ක්‍රියාවන් තුළින් දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න ගිහින් ඔවුන් විසින්ම අමාරු තත්ත්වයට වැටුනම ඒ සියල්ල මගේ පිට උඩ දාලා, මේ මහින්ද රාජපක්ෂ රෙජිමේන්තුවේ වැඩක් කියලා ණය අරගත්ත නිසා තමයි අපිට මේ වැඩ කරන්න බැරි කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. නටන්න බැරි එක්කෙනාට පොළව ඇදයි කියනවා වගේ මේ මිනිස්සුන්ට මේක පාලනය කරන්න බැරි හින්දා හැම එකම අපේ යුගයට අත දික් කරලා ඒකෙන් බේරෙන්න හදනවා. මේ අය මම හිතන්නේ දැන් පිළි අරගෙන ඉවරයි මේ ආණ්ඩුව පිරිහිලා කියලා.”

“ගමේ කතාවක් අපේ තියනවා ගඟේ ඔරුවක් පැදගෙන දෙන්නෙක් යනෝ ගඟ මැදදි සුළි සුලගක් ඇති වුණා. බෝට්ටුව පෙරලෙන්න කැරකෙන්න පටන් ගත්තා. එක් කෙනෙක් සරම ඉරලා පඩුරක් බැන්දා මේ පඩුරයි මල් වට්ටියකුයි එහා ගොඩට ඔවුන්ට අනතුරක් නොවන සේ අරන් ගියොත් පුජා කරනවා කියලා. අනික්කෙනත් පඩුරක් බැන්දා ඇතෙක් බරට මම පූජා කරනවා මල් වට්ටි ලක්ෂයක් පූජා කරනවා අපිව එගොඩට අරන් ගියොත් කියලා. අර මිනිහා ඇහුවා කොහොමද ඇතෙක් බරට පොරොන්දු වෙන්නේ, කොහොමද මල් වට්ටි ලක්ෂයක් ගන්නේ අපිට තියනවද එහෙම මුදලක් ආදායමක්. නෑ නෑ එගොඩ වෙනකම් විතරයි……… ඉතින් මේ ආණ්ඩුවේ වැඩත් එදා දීපු පොරොන්දුත් එගොඩ වෙනකම් විතරයි”

Mahinda Rajapaksa