තැපැල් දුමිරිය පිල්ලට වැටේ….-උඩරට දුමිරිය ධාවනය සති ගණනකින් නවතී

0

කොළඹ කොටුෙවි සිට බදුල්ල දකවා ධාවනය වු රාති‍්‍ර තැපැල් දුමිරියේ පිලි පැන තිබු මැදිරි හතරක් දින තුනක දිවා රාති‍්‍ර දුමිරිය නඩත්තු අංශ වල නිළධාරින් හා සේවකයින් විශාල කැපවිමක් හා දැඩි පරිශ‍්‍රමයක් දරා එම මැදිරි හතර දොඹකරයක ආධාර නොමැතිව පිලි ගත කළ බව දුමිරිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

ඉකුත් (13දා) අලූයම 2.30 ට පමණ එම දුමිරිය මැදිරි හතර හැටන් සහ කොටගල දුමිරිය ස්ථාන අතර අඩි හැෙටි පාලම මතදි පිලි පැනිම හේතුවෙන් දුමිරිය මාර්ගයට දුමිරිය මැදිරි වලට දුමිරිය පාලමට දැඩි අලාභ හානි සිදුවි තිබුණි. පිලි පැන පෙරලි තිබු දුමිරිය මැදිරි පිලි ගත කිරිමට දුමිරිය දොඹකරයක අවශ්‍යතාවය පැන නැගුනද එම දුමිරිය සහිත දොඹකරය දැඩි අලාභ හානි සිදුවි ඇති පාලම මතින් ධාවනය කිරිමට නොහැකි නිසා බදුල්ල, නාවලපිටි්ිය කොළඹ මාර්ග නඩත්තු අංශවල ඉංජිනේරුවන් සහ මධ්‍යම පළාත් සහකාර ප‍්‍රවහාන අධිකාරි නාවලප්ිටිය යන මහතුන්ගේ අධික්‍ෂණය යටතේ එම සේවකයින් විසින් පිලි පැන තිබු මැදිරි හතර පිලිගත කර ඇත.

දුමිරිය පිලි පැනිමෙන් අඩි හැටේ පාලමට දැඩි අලාභ හානි සිදුවි ඇති අතර එම පාලම අලූත් වැඩියා කිරිම සදහා පාලමි නඩත්තු ඉංජිනේරු අංශ විසින් ඒ සදහා සති කිහිපයක් ගතවන බව පවසා ඇත. එතෙක් උඩරට දුමිරිය මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු කොළඹ සිට හැටන් දක්වාත් බදුල්ලේ සිට කොටගල දුමිරිය ස්ථානය දක්වාත් ධාවනය කර එතැන් සිට මගින්ව ලංගම බස් රථ මගින් දුමිරියන් වලට හුවමාරු කිරිමට දුමිරිය පාලක මැදිරිය කටයුතු කර තිබෙනවා. එම මාර්ගයේ ධාවනය කරවන භාණ්ඩ ප‍්‍රවහාන දුමිරිය කිහිපයක් අවලංගු කිරිමටද දුමිරිය පාලක මැදිරිය කටයුතු කර ඇත.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ