ආණ්ඩුව පන්නන ඒකාබද්ධ සටනක්- ආණ්ඩුවට එරෙහිව අගෝස්‌තු 12 රට පුරා හර්තාල්

0

ආණ්‌ඩුවේ ක්‍රියා පිළිවෙතට එරෙහිව අගෝස්‌තු මස 12 වැනිදා ජාතික විරෝධතා දිනයක්‌ ලෙස නම් කර එදින රට පුරා හර්තාල් පැවැත්වීමට ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂය තීරණය කර තිබේන බව වාර්තා වේ.

විපක්ෂය නියෝජනය කරන ප්‍රබලයෙකු සදහන් කලේ ජීවන වියදම ඉහළ දැමීම, මර්දනය දියත් කිරීම, දේශපාලන පළිගැනීම් සිදු කිරීම ඇතුළු ආණ්‌ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග රැසකට විරුද්ධව මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය දියත් කරන බවයි.

1952 ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාගේ ආණ්‌ඩුවට එරෙහිව හර්තාල් ව්‍යාපාරය දියත් කළේද අගෝස්‌තු 12 වැනිදා දිනක වීමත් තවත් හේතු කිහිපයක්‌ මුල් කරගෙන ලබන 12 වැනිදා මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය පැවැත්විය යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂය තීරණය කර තිබේ.

Joint Opposition