ඛනිජ තෙල් බෙදා හැරීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි….ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ!…තෙල් බෙදාහැරීම ගුවන් හමුදාව අතට

0

ඛනිජ තෙල් බෙදා හැරීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට ජනාධිපති ලේකම්වරයා කටයුතු කර තිබේන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් මේ වනවිට රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යවා තිබේන බවද වාර්තා වේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කිරිමට කටයුතු කර තිබේන අතර ඒ අනුව මේ යටතේ ඛනිජ තෙල් ගොඩබෑම ද අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්වනු අතර ඒ අනුව තෙල් බෙදාහැරීම් කටයුතු සදහා ගුවන් හමුදාව පත් කර ඇති අතර තෙල් ගබඩා සංකීර්ණය වර්ජකයන් වසා ඇති නිසා ගුවන් හමුදාවේ හෙලිකොප්ටර් මගින් ගුවන් හමුදා සෙබළුන් එම තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයට ඇතුල් වීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවද වාර්තා වේ.