බල්ලන්ගේ ජිවත් විමේ අයිතිය යහපාලන උදුරගනී…- සුනඛයින් ඝාතනය හා දඩගැසිමට පනතක්!

0

මෙගා පොලිස් සංවර්ධනය යටතේ බල්ලන් මරා දැමිම සහ ඔහුන් වෙනුවෙන් බලු බද්දක් හදුන්වා දිම යහපාලන රජය යටතේ සිදුවෙමින් පැවැතිම කණගාටුවට කරුණක් බව සුනඛයින් ඝාතනය හා දඩගැසිමට පනත් ගෙන එම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති වරයාගේ අවධානය යොමු කරමින් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ලිපියක් යොමුකර තිබේ.