මුතුරාජවෙල, කොලොන්නාව යුධ හමුදා පාලනයට-ආරක්ෂක රාජකාරිවල නිරතව සිටි නිලධාරීන්ව අත්අඩංගුවට,තෙල් බෙදාහැරීම හමුදාව යටතට!

0

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් මුතුරාජවෙල ටැංකි සංකීර්ණය සහ කොලොන්නාව නිමාව මේ වනවි යුධ හමුදාවෙන් සිය ග්‍රහණයට ගෙන තිබේන බව ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම් කරු ඩී.ජේ. රාජකරුණා සදහන් කළා. කඩා වැදුණු හමුදාව සහ පොලීසිය එම ආයතනවල ආරක්ෂක රාජකාරිවල නිරතව සිටි නිලධාරීන්ව අත්අඩංගුවටගෙන ඔවුන් සතු ගිණි අවි සිය භාරයට ගෙන තිබේ.

ඔහු සදහන් කළේ යුධ හමුදා සාමාජිකයන් විශාල පිරිසක් රාත්‍රී 12.00ට පමණ මෙසේ කඩා වැදුණු කඩාපැන එම ස්ථාන අත්පත්කර ගත් බවයි.

මේ වනවිටත් ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම් ඇතුලු වෘත්තීය සමාජිකයන් එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර උණුසුම් තත්වයක් නිර්මාණය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

http://188.166.179.248/archives/67529

breaking news