රියදුරු නැති රෝද තුනේ රවුමක් යමුද?…-ත්‍රීරෝද රථය remote control කල නු/එලියේ තරුණයා(video)

0

රිමෝට් කොන්ට්‍රෝල්(remote control) භාවිතා කරමින් ත්‍රීරෝද රථයක් ගමන් කරවිමට නුවරඑළියේ චමින්ද රුවන් කුමාර නැමති තරුණයෙකු සමත්ව තිබේ.වෘත්තීයෙන් රූපවාහිනි,ගුවන් විදුලි අලුත් වැඩියා කරන්නේකු ලෙස කටයුතු කරන ඔහු සිය නිර්මාණය සම්බන්ධයෙන් මේ අකාරයට පැහැදිලි කළා.