කතානායක පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබුවෙත් තනාපති අංශයේ උපදෙසක් අනුවද?-දයාසිරි ජයසේකර වැඩේ අනාගනිද?

0

හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම පිලිබද විවාදය අතරතුර කතානායකතුමා පෙර නොවු ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබුවෙත් තනාපති අංශයේ උපදෙසක් අනුවද කියලා දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා දිය යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවේ දී පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල පවසයි.

“දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිතුමා මාධ්‍ය හමුවකදී කියනවා හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම පිලිබද විවාදය පසුගිය සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී කිරිමට නියමිතව තිබියදී තානාපති කාර්යාලයකින් ලැබුණු දුරකතන ඇමතුමක් නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කලා කියලා. “

“සියළුම විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මේක ප්‍රමුඛ පුවතක් විදිහට වාර්තා කලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඒදා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ කලබලය ඇතිවෙන්නේ ඊට කලින් දවසේ මේ වරාය ගිවිසුමට එරෙහිව වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක යෙදුනු තෙල් සංස්ථාවේ සේවකයන්ට මැර ප්‍රහායක් එල්ල කිරීම පිළිබද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අසන ලද ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීම ආණ්ඩුව මග හැරිය නිසයි. අපිට ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා එදා තෙල් සංස්ථාවේ සේවකයන්ට මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේ තනාපති උපදෙසක් අනුවද? ඒ පිලිබදව ප්‍රශ්න කරද්දි උත්තර නොදුන්නේ තානාපති අංශයේ උපදෙසක් අනුවද? ඇත්තෙන්ම විවාදය කරන්න බැරි වුණේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු උද්ඝෝෂණය කල නිසා නෙවෙයි කතානායකතුමා පාර්ලිමේන්තුව කල් තබපු නිසා. “

“අපිට මතකයි අතුරුදහන් වුවන්නේ කාර්යාල පනත දවසේ දෙපාරක් කල් තියලා එත් ප්‍රශ්නය විසදා ගන්න බැරි වුණාම අපි පාර්ලිමේන්තු සභාගැබේ උද්ඝෝෂණ කරද්දි පනත විවාද කලා විතරක් නෙවෙයි ඡන්දය විමසා පනත සම්මත කර ගන්නත් කතානායකතුමා කටයුතු කලා. ඒ කතානායකතුමාම තමයි මේදා පාර්ලිමේනතුව කල් තබන්නේ ආගෝස්තු 4 දක්වා. “

“කතානායකතුමා පෙර නොවු ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබුවෙත් තනාපති අංශයේ උපදෙසක් අනුවද කියලා දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි. මන් හිතනවා මේ ප්‍රශ්න 4 ලබන බදාදා දයා සිරිජයසේකර ඇමතිතුමාගෙන් අසාවි කියලා. “

මේ අතර ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂයේ ඉල්ලීමට අනුව හම්බන්තොට වරාය බදු දීමේ ගිවිසුමට අදාළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය කඩාකප්පල් කිරීම සඳහා විදේශ තානාපති කාර්යාලයක බලපෑම් එල්ල වූයේ දැයි සොයා බලා වාර්තා කරන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට දැනුම් දී තිබේ.

ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂයේ ප්‍රබලයකු හරහා මේ විවාදය කඩාකප්පල් කිරීමට කටයුතු කළ බවට විවිධ වාර්තා පළ වූ අතර ක්‍රීඩා ඇමැති දයාසිරි ජයසේකර විසින් ද මේ පිළිබඳව කැබිනට්‌ මාධ්‍ය හමුවේදී හෙළි කර තිබිණි.

Karu Jayasuriya

http://188.166.179.248/archives/67847