සමෘද්ධි බැංකුවේ ස්වයං රැකියා ණය පොලීය 2% නගී…හොරු බැංකු ගිලිනවා…ජනතාව පොළී ගෙවනවා…මුන්ට හෙණ ගහල විතරක් ඇද්ද

0

දුප්පත් ජනතාවට සහන දිම සදහා ක්‍රියාත්මක වන සමෘද්ධි බැංකුවලින් ලබාදෙන ස්වයං රැකියා ණය මුදල්වල වාර්ෂික පොලිය මේ මාසයේ සිට 2%කින් ඉහළ දමා තිබෙන බව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි.

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වනවිට වාර්ෂික පොලිය 08%ක්ව පැවති බවත් ආණ්ඩුව පත් වූ වහාම එම ප්‍රමාණය 10% දක්වා ඉහළ දැමූ බවත් එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චාමර මද්දුමකළුගේ නිකුත් කල නිවේදනයේ සදහන් කර තිබේ.

එසේ සිදුකර අඩු ආදායම්ලාභීන් පීඩාවට පත් කළ ආණ්ඩුව මේ මාසයේ සිට වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 12%ක් බවට පත්කර ඇති බවත් සමෘද්ධි බැංකු සතුව තිබෙන සියලුම මුදල් සාමාජිකයන් සතු බවත් මේ ආකාරයට සාමාජියන් සතු මුදල් සාමාජිකයන්ට ණයට ලබාදීමේදී මේ වනවිට වාණිජ බැංකු අය කරන පොලී අනුපාතය මට්ටමටම පොලී මුදල් අය කරගන්නා බවත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පෙන්වා දෙනවා.

පොලී අනුපාත ඉහළ දමමින් නිකුත් කළ අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛය පහතින් දැක්වේ.