සන්ධාන නායකයින් අතර බල අරගලය උග්‍ර වෙයි….දෙමළ ජාතික සන්ධානය කුඩේ කුඩු වෙයි..

0

උතුරු පළාත් සභාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කිරීම ඇතුළු උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයා සතු සියලු බලතල භුක්ති විඳීම සඳහා වත්මන් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන්ට බලය පැවරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායකයින් තීරණය කිරිමත් සමග දෙමළ ජාතික සන්ධානය කොටස් කිහිපයකට බිදියැමේ තත්ත්වයක් උදාවි ඇති බව වාර්තා වේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමග කටයුතු කරන ටෙලෝ, ජලොට් හා ඊ.පී.ආර්.එල්.එෆ් යන පක්ෂ ඉන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වන අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමග ඇති වී තිබෙන මත ගැටුම් මෙම ඉවත්වීමට හේතුව බවද වාර්තා වේ.

පසුගියදා දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්ධන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අයත් පක්ෂවල නායකයින් සහ උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් අතර සාකච්ඡාවක් පැවැති අතර එම සාකච්ඡාවේදි උතුරු පළාත් සභාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කිරීම ඇතුළු උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයා සතු සියලු බලතල භුක්ති විඳීම සඳහා වත්මන් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන්ට බලය පැවරීමට සන්ධාන නයකයින් කටයුතු කර තිබේ.

මේ අතර උතුරු පළාත් ජනතාවට තාවකාලිකව පත් කර ඇති අමාත්‍යවරු දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් මේ සතියේ තීරණයක් ගන්නා බව උතුරු පළාත් සභාවේ මහ ඇමැති සී.වී. විග්නේස්වරන් සඳහන් කර තිබේ.