මවුබිමේ දේශසීමා සලකුණු කරන IMF ව්‍යාපෘතිය NCP Canal යලිත් ඇරඹේ….ජලය මුල් කර ගනිමින් අනාගත යුද්ධයකට රට කරකවයි…සයිටම් අස්සේ පරිසරය නසන NCP අයිටම් එක

3

රට දැවැන්ත අනතුරක හෙළමින් උතුරු මැද වාරි ඇළ නොහොත් NCP canal ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම මේවනවිට යහපාලන රජය විසින් ආරමිබ කර ඇත.ලංකාව තුල දැවැන්ත විනාශයක් සිදුකල මහවැලි සැළසුම සකස්කරන විට මීට වසර හතහලිහකට පමණ පෙර උතුරු මැද වාරි ඇල නොහොත් NCP canal සැළසුම සකස් කරන ලදි.

නමුත් යටගොස් තීබූ මෙම ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතිය මහින්ද රාජපක්ෂ අණුඩුව සමයේ නැවත සකස්කිරීමට අවශ්‍ය මැනුමි කටයුතු සහ සැළසුම සකස් කරන ලද අතර යහපාලන ආණුඩුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රීයාත්මක කිරීම මේවන විට සිදුකරමින් ඇත.

රජය පවසන පරිදි උතුරු උතුරු මැද හා වයඔ යන පළාත්වල ජනතාව දූගී භාවයට පත්ව ඇත්තේ ජල හිගය නිසාය.එමනිසා එම දූගී භාවය තුරන් කිරීමට මෙම වාරි ඇල සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකි. රුපියල් බිලියන 120 ලෝක බැංකු හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය ආධාර මත ඉදීවීම ආරමිබ කිරිමට නියමිත මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙරට නැවතත් පාරිසරික හා සමාජීය වශයෙන් දැවැන්ත අර්බුදයකට ගෙන යන අතර සිංහල දමිළ ගැටුමක් මේ හරහා නිර්මාණය වීම සදහා ඇති ප්‍රවනතාවයද ඉතාමත් වැඩිය. එම අර්බුදය නිර්මාණය කිරීම මෙම ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියේ එක් අරමුණක් විය හැකි නිසා මෙහි පාරිසරික හා දේශපාලන හායනය මෙහිදි පෙන්වාදීමට කැමැත්තේමු.

NCP cannel

රජයේ සෑළසුම අනුව දැනටමත් දැවැන්ත පාරිසරික හයනයක් සිදුකරමින ඉදිවෙන මොරගහ කන්ද හා කලු ගග ජලාශ නිම කිරීමෙන් අනතුරු එම ජලය කිලෝමීටර් 66 දිග ඉහල ඇලහැර ඇල ඔස්සේ මහකනදරාවට ගෙන යනු ලබයි. දෙවනුව මාන්නකටිටියේ සිට චෙන්මඩුකුලමි දක්වා කිලෝමිටර් 95 වාරි ඇලක් ඉදිකිරිමට නියමිත අතර එම වාරි ඇල ඉදිවන්නේ උතුරු මැද හා උතුරු පළාත් වල දැවැන්ත වන සංහාරයක් සිදු කරමිනි. එයින්ද නොනැවතී එම පාරිසරික සංහාරය වඩා තීවෘර කරමින් චෙන්මඩු කුලමි සිට ඉරණමඩු දක්වාත් ඉරණමඩු සිට යාපනයේ අර්ධද්ධිපය දක්වාත් මෙයින් ජලය ගෙන යාමට සැළසුමි කර ඇත.

උතුරු මැද වාරි ඇළට සමගාමීව රන්දෙණිගල ජලාශයේ සිට කිලෝමිටර් 52 දිවෙන වාරි ඇලක් ඔස්සේ එහි ජලය කලු ගග හා මෙරගහකන්ද ජලාශවලට හැරවීමටත් ,අංගමැඩිල්ල අසල වෙල්ලක් බැද එහි ජලය පොමිප මාගින් මින්නේරිය ජලාශයට ලබාදීමටත්, මහවැලි ගග කාලිංගණුවරින් හරස්කෙට අංගමැඩිල්ලට ලබාදීමටත් කටයුතු සකස් කරමින් පවතින අතර මෙයින් පුරාන වාරි පද්ධතිය අවුල් ජාලයක් බවට පත්වනවා පමනක් නොව විශාල පාරිසරික හානියක් මෙම ප්‍රදේශවල සිදුවනවා ඇත.

උතුරු මැද වාරි ඇල නිර්මාණය කිරීමෙදී උතර, උතුරු මැද පළාත් තුල ප්‍රදේශිය ලේඛමි කොටිඨාහ දෙළහකින් සහ වයඔ පළාතේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් ඉඩමි රජයට පවරා ගැනීමට හා වනාන්තර ඉඩමි එලි කර මෙහි අවශ්‍යතා සදහා යොදාගැනීමට මෙම සැළසුම අනුව සැළසුමි කර ඇති අතර මේ වන විටත් ඉරණමුඩු ආශ්‍රිතව මෙම විනාශය ආරමිබ කර ඇත.

මොරගහ කන්ද ජලාශයෙන් ආරමිබ වන NCP ඇල යාපනය අර්ධවද්ධීපයට යන තෙක් කිලොමිටර් 200 දුර ප්‍රමාණයක් කෑලෑ ඉඩමි තුලින් හා ඇතමි ස්ථානවල මිනිසුන් ඉවත් කර ජනාවාස ඔස්සේත් ඉදිකිරිමි ආරමිභ වනවා ඇතග උතුරු මැද වාරි ඇල මාර්ගයේ පළල ඇල රක්ෂිතය සමග මීටර් 120 කි.එහි දිග කිලොමිටර් 200 කි.එ අනුව මිටර් 120 පළල කිලෝමිටර් 200 දිග වනාන්තර තීරුවක් හා එහි සතා සිවිපාවගේ නිවහනත් මෙරටට අහිමිවන අතර මේ තුලින් වනාන්තර ඛංඩනය වීමත් අලි අතුන් ගේ අලි මංකඩ විනාශ වීමත් වැළැක්විය නොහැකිවන අතර අතුරු ඇලමාර්ගය සදහාද දැවැන්ත පාරිසරික හානියක් සිදුකර වනන්තර විනාශකරමින් ඇල වෙීලි ඉදිකිරීම මෙහිදි සිදුවෙ.

විශේෂයේන් වයඔ ,උතුර හා උතුරු මැද පළාත්වල වැවි රක්ෂිත ගණනාවක් හා වනාන්තර ප්‍රදේශ ගණනාවක් මෙම ව්‍යාපෘතිය නිසා වීනාශ වන අතර පුරාණ වාරි කර්මාන්තයේ එල්ලංගා පද්ධති ගණනාවක් සහමුලින්ම විනාශවේ.පුරාණ වාරිමාර්ග ජාලය අවුල් ජාලාවක් බවය පත්කරන මෙම ව්‍යාපෘතිය නිසා කුඩා මස්වැල්ලාව,මහ මස්වැල්ලාව ,රන්පත් විල, සියඔලා වැව, තමිමැන්නා කුලමි, පලා තොට වැවැ, කුඩා පටිටිය දිවුල් වැවැ, කාපිරි ගම වැව , ඇහැටු වැවැ , කොන් වැවැ, පත්තක්කා වැව, දික්වැව ,ගුරළු පොත වැව, වයඔ පළාතේ මී ඔය අශ්‍රීතව හා තවත් කුඩා වැවි 700 පමණ එල්ලංගා පද්ධති හා ඒ අවට ප්‍රදේශ ගණනාවක වනන්තර මෙම ව්‍යාපෘතිය නිසා විනාශ වේ.

පුරාණ වාර් කර්මාන්තයේ ජල කළමණා කරනයේ සුවිශේෂි කාර්්‍යභාරයක් ඉටුකල මෙම වාරි පද්ධති තෙත් භුමි ලෙස සුවිශේෂි කාර්්‍යක් ඉටු කරනු ලබයි.එමෙන්ම වියලි කාලයේදී භුගත ජලය ගබඩාකර ගැනීම සදහාද පාරිසර්ක වශයේන් එල්ලංගා පද්ධතිය සුවිශේෂි කාර්්‍යක් ඉටුකරනු ලබයිග එලෙස සුවිශේෂි කාර්යක් ඉටුකරන එල්ලංගා පද්ධති නැවත පණගන්නවා වේනුවට මෙම වාරි රාටාව වෙනස්කර කරන විනාශයේ ප්‍රතිපල මෙම ප්‍රදේශ වල ජනතාවට පමණක් නොව මුළු රටටම බලපානු ලබයි. මෙය ඉතිහාසයේ දැවැන්තම පාරිසරික විනාශය බවට පත්වන බවට කිසිදු සැකයක් නොමැත.

වර්ථමානයේ මෙරට ඉදිකල මහා පරිමාණ ජලාශ ඇල වෙිළි කිසිවක් බලා පෙරොත්තු වූ ප්‍රගතියේන් අඩකටවත් ලගා විමට බැරිවී තිබේ. එසේ තිබියදි නැවත නැවතත් මෙවන් විනාශයන් කිරිමේන මෙරට ජනතාවට හෝ  පරිසරයට සිදු වන සෙතක් නොමැත.

මොරගහ කන්ද කළු ගග ව්‍යාපෘති ඉදිවන්නේත් NCP ඇල උතුරට හැරේන්නෙත් පොලොන්නරුවට ජලය ගෙනයන ප්‍රධාන වාරි පද්ධතිය වන ඇළ හැරට ඉහලින්ය. එමෙන්ම පොළොන්නරු ප්‍රදේශයේ පුරාණ වාරි පද්ධතිය වන ඇලහැරින් ජලය ගෙන යන සුදු කන්ද වැටියෙන් හා කොදුරුවාව කදු වැටියෙන් දෙපස ආවරනය වු වාරි පද්ධතිය පරාක්‍රම සාගර ඇල මාර්ගය ,අංගමැඩිල්ල, අහස් ගග, මින්නේරිය , පරාක්‍රම සමුට්ය, කවුඩුල්ල , කන්තලේ , වෙන්රාස කුලමි හා ත්‍රී කුණාමලයෙන් මුහුදට වැටෙන තෙක් වූ වාරි පද්ධතිය දැඩි අර්බුදයකට ලක්වන අතර මොරගහ කන්ද ,කළු ගග ව්‍යාපෘති හරහා උතුරු මැද වාරි ඇලට ජලය හැරවූ විට ඇල හැරින් ඉහත ජල මාර්ග වලට යන ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ.

දැනටමත් පොළෙන්නරුව ඇතුළු ප්‍රදේශ වල ජනතාවගේ වගා බිමි වටට අවශ්‍යතරමි ජලය ලබා නොදෙන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය හේතුවේන් උතුරට ජලය හැරවූ විට මෙම ප්‍රදේශවලට ලැබේන ජලය තවත් අඩුවේ. මෙයින් මෙම ප්‍රදේශ වල පාරාමි පරික ගොවීන් මෙන්ම 1960 පසුව බලහත් කාරයෙන් පදිංවි කල ගොවිජනතාවද අර්බුදයට පත්වේ.

පාරිසරික වශයෙන් පමණක් නෙව උතුරු මැද වාරි ඇල සමාජීය වශයෙනුත් ප්‍රශ්න ගණනාවක තවත් ආරමිභයකිග උතුරු මැද වාරි ඇල ඔස්සේ අනුරාධ පුරයට හා පොලොන්නරුවට ලැබීමට තිබේන ජලය යාපනයට හැරවූ විට ජලහිගයට මුහුණ දෙන අනුරාධපුර,පොළොන්නරු ඇතුළු ප්‍රදේශවල ජනයා හා උතුරේ දමිළ ජනයා අතර ජලය මුල්කරගන ගැටුමි ඇතිවීමේ ඉඩකඩ මෙමගින් විවර කරදෙනු ලබයි. මෙම ලෝක බැංකු බේදුමි ඇලෙහි පරමාතයත් එයයි. යුද්ධය නොමැතිනමි හිලරි කිල්නටනට හො ඇමරිකානු ආයුධ නිෂ්පාදන සමාගමි වලට ලාබ ලැබීමට බැරිය. සිරියාව දෙකඩ කිරීමට ඔහුන් 2013 සිට භාවි’තා කරන උපක්‍රම අද දවසේ ලංකාව තුලද ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටි.

ලොව පුරා මෙවන් සිදූවීමි වලට ඔනෑ තරමි උදාහරණ තිබෙිග 1945 වසරේ ඉංදියාවේ පන්ජාබි ප්‍රන්තය හා ඒ අවට ගමි බටහිර ආක්‍රමණිකයන් විසින් කොටස් දෙකකට වෙන් කරන ලදි. ඒඑක් කොටසක් පකිස්ථානය ලෙසත් අනික් කොටස ඉංදියාවට අයිති වන ලෙසත්ය.

පන්ජාබි යනු ගංගා පහේ භූමිය යන්නයි. පකිස්ථානයට ප්‍රදාන වශයේන් ජලය ලැබේන්නේ ඉංදු ල චෙනාබි හා ජෙලුමි යන ගංගා වලිනි.එයිනුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ජලය ලැබේන්නේ ඉංදු ගංගාවෙනිග පසු කාලීනව ඉන්දියාව විසින් ඉන්දු ලරවිල බේයාස්ල සතුල්ජී යන ගංගා වලින් ඇලවේලි බැද හරස් කර ඉන්දියානුවන්ට අවශ්‍ය ජලය ලබාගන්නා ලද අතර එමගින් පකිස්ථානයට යන ජල ප්‍රමාණය අඩු විය. ඉන්දියානු පාකිස්ථාන් යුද්ධය ආරමිබ වන්නේ මෙම ජල ගැටළුව මූලික කාරණයක් කරගනිමින්ය. අද දවස වන විටිත් ඇල වේලී වීශාල සංඛයාවක් බදවා පාකිස්ථානයට ගලායන ජලය ඉන්දියානු රජය විසින් හරස් කොට ඇත. එය පාකිස්ථානය දේශපාලනිකව පරාජය කිරීමට භාවිතා කරන යුද උපක්‍රමයක් ලෙස ඉන්දියාව විසින් භාවිතා කරයි. අනෙක් අතින් වේළි වල රදවා තබා ඇති ජලය වැසි කාලයේදි එක්වරම නිදහස් කිරීම මගින් පකිස්ථානයට කෘතිම ගංවතුර ඇති කිරිම වැනි අමානුෂික ක්‍රීයා මේහිදි සිදු කරනු ලබයි. ජලය මුල් කර ගනිමින් ඇති වූ පාකිස්ථානු ඉන්දියානු යුද්ධය අපට දෙන උදාහරණය නමි උතුරු මැද වාරි ඇල විසින් නිර්මාණය කරන්නේද මෙවන් තත්වයක් බවයි.

විශාල පාරිසරික හායනයක් හා දේශපාලණික අර්බුදයක් ඇති නොකට උතුරේ ජනතාවවෙත ජලය ලබාදීම අත්‍යවශය කාරණයකි. ඒ සදහා කලයුතු හොදම ක්‍රියාමාර්ග වන්නේ මන්නාරමේ යෝධ වැව ලඉරණමඩු වැනි මහ වැවි හා ඒ අශ්‍රීත ඇති කුළු වැවි ල දන වැවි හා ගමි වැවි නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා ඇලවේලී ප්‍රතිසංස්කරණය කර එම ප්‍රදේශයේ ජල ගබඩාව සුරක්ෂිත කිරිමයි.උතුරේ ජනතාව කෙදිනක හෝ මහවැලි ජලයෙන් යැපුනේ නැත ඔහුන්ටම අවේණික වූ ජල සංරක්ෂණ ක්‍රියා මර්ග ඔහුන් භාවිතා කරන ලදි. ඒ අනුව යාපනයේ ජනයා පෙරදී භාවිති කරන ලද පොකුණු 1000 වැඩි ප්‍රමාණයක් යුද්ධය සමග විනාශ වී ගොස් ඇත. මෙම පොකුණු ප්‍රතිසංස්කරණය කර භාවිතයට ගැනීම වෙනුවෙන් සකස් කල හැකිය ග පෙරදී මෙන්ම වර්ථාමනයේදී ද වර්ෂා කාලයේදී වැලි කොටිට දමා කලපු හරස් කර ගත් ජනයා ජලයෙහි ලවණතාවය වැඩි වන තෙක් එම ජලය භාවිතයට ගනී.

රජය කල යුත්තේ මෙම ජල සංරක්ෂණ ක්‍රියා මාර්ග ආරකිෂා කරමින් සොබාදහම හා ජනයාත් එම වටිනාකමිමුත් ආරකිෂා කිරීමයි. අනිකි අතින් පාරමි පරිකව ජලය ලබාගන්නා ක්‍රම වේද තිබියදි ඒවා විනාශ කිරීම මගින් අද මහවැලි ගොවියා මුහුණ දෙන සමාජිය හා පාරිසරික අර්බුදයට උතුරේ ජනතාව මෙමගින් ඇද දමනු ලබයි.ලෝක බැංකු ණය මත ඇළ වේලි නිර්මාණය කලත් රජයට වර්ෂාව හෝ ජලය නිර්මාණය කිරීමට බැරිය දහස් ගණන් වනාන්තර භූමි මධ්‍යම කදුකරයේ හා රටේ අනේක ප්‍රදේශ වල විනාශ වන විට වර්ෂාව ඇදගන්නා හා භූගත ජලය රකින වනාන්නතර විනාශ වි යයිග එසේ වූ විට උතුරට ජලය දෙන්නේ කෙසේද?

අනෙක් අතින් උතුරු මැද වාරි ඇළ තන්නනේ උතුරේ ජනතාවට ඇති අප්‍රමාණ වූ දයාව නිසා නෙවේ.මෙම ඇළ ගෙනයන ප්‍රදේශ වල ඉඩමි සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ආර්ථික බෝග වගාව වෙනුවෙන් ලබාගැනීමට රජය මේ වන විට සැළසුමි කර ඇතග එම නිසා කන්තලේ උක් වගාව තවත් ප්‍රමාණයකින් වගා බිමි වැඩි කරන අතර උතුර හා උතුරු මැද ප්‍රදේශ ගණනාවක උක්, රටකජු, කජු, ග්‍රීන් ගෑමි , ෆාමිල අපනයනය කල හැකි එළවළු හා පළතුරු උදාහරණයක් ලෙස කැවෙින්ඩිස් කෙසෙල් වැනි බෝග වගාව සදහා අනුරාධ පුරය , විවිනායාව , මන්නාරම ප්‍රදේශ වලින් කූලෑ ඉඩමි ලබා ගෑනීමට හා ඒවා බහු ජාතික සමාගමි ඇතුළු සමාගමි වලට ලබාදීමට ජාතික භෙෘති සැළසුම අනුව සැළසුමි කර ඇත. එම වගාවලට අවශ්‍ය ජලය සැපයීම මෙම උතුරු මැද වාරි ඇලේ NCP ප්‍රධනෙ අරමුණයි.

එයට අමතරව උතුර මැද වාරි ඇළට සමගාමිව උතුරු මැද ,වයඔ හා උතුර ප්‍රදේශ වල වැවි 1000 ආර්ථික ඒකක වශයේන හදුන්වා දීමට සිදුකරන අතර එම වැවි 1000 ජලය ආර්ථික බොග වගාව සදහා යොදා ගනු ලබයි ග කෙටියෙන්ම කිවහොත් වැවි හා ජලය පෙෘද්ගලීකරණයද මෙයට සමගාමීව සිදුවේ.ඒ විට එහ ප්‍රදේශ වල ජනතාවට සිය ගොවිතැන් බත් වලට අවශ්‍ය ජලය ලබා ගැනිම ගැටළුක් වනවා මෙන්ම ආර්ථික වශයෙන් හා සමාජිය වශයෙන් මෙම ප්‍රදේශ විනාශවිමත් අලි මිනිස් ගැටුම ඇතුළු තවත් පාරිසරික ආර්බුද මෙම ප්‍රදේශ වල නිර්මාණය වීමත් නෙවැළක් විය හැකිය.

ලෝක බැංකුව හා බහු ජාතික සමාගමි සැනසීම වෙනුවෙන් ලංකාවේ ජනවාර්ගික ගැටුමි ඇති කිරිම හා ස්භාවික සමිපත් සූරා කෑම පසුගිය රජය මෙන්ම වර්ථමාන රජයත් සිදුකරමින් ඇත. උතුරු මැද වාරි ඇළ නිසා සිදුවන දැවැන්ත ඉඩමි මංකොල්ය හා ජලය විකිණීමේ ක්‍රමාණුකූල සැළසුම සිංහල හා දමිළ ජනයා තවතවත් අනාතයින් බවට පත්කරනු ඇත.

රටකට ජනපති වරුන් හෝ අමාත්‍ය මංඩලයක් තෝරාපත් කර ගන්නේ භූමිය ඇතුළු ස්භාවික සමිපත් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් හා සමාජය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙනි. නමත් උතුරු මැද වාරි ඇළ ව්‍යාපෘතිය නිසා වයඹ ,උතුර හා උතුරු මැද ජනයාට ජීවත් වීමට ඇති ඉඩමි හා වටිනා පරිසර පද්ධති වීදේශිය සමාගමි වලට බදු දෙනවා පමණක නොව ඔහුන්ගේ වීශාල ගොවි ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් සමස්ථ ජල ශිෂ්ථාචාරයම වනසා එම ඉඩමි වලට අවශ්‍ය ජලයත් සැපයීම මෙමගින් සිදුවේ.

මෙරට ජනයාගේ හා පරිසරයේ අවශ්‍යතා තුටිටුවකට මායිමි නොකර ඉබාගාතේ නටන ලෝක බැංකු රූකඩ වෙනුවෙන් සොබාදහම හා ජන සමාජය පවා දීම වෙනුවට මෙම සිදුකරන විනාශය අප විසින්ම වළකාගත යුතුය.

රවීන්ද්‍ර කාරියවසම්

පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය
Center for environmental and Nature studies-(CENS),Sri Lanka

NCP CANAL PROJECT SRI LANKA සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය පලකර තිබේන විඩීයෝව පහත දැක්වේ..

3 COMMENTS

  1. මේක පට්ටපල් බොරුවක්. අන්තර්ජාලයේ දෙයක් පතුරවද්දී ඒ ගැන ටිකක්වත් හොයල බලලා ලියන්න

  2. උතුරු මැද , වයඹ සහ උතුරු පළාත් වල වාසය කරන දුගී දුප්පත්, නියඟයෙන් මෙන්ම වකුගඩු මාරයාගෙන් ද බැටකන අසරණ ගොවි මහත්වරුන්ගේ කඳුළු කථාව නිමා කිරීම අරමුණු කරගෙන ඉදි කරන උතුරු මැද හා වයඹ ඇළ මාර්ග, ඔවුන්ගේ දීර්ඝකාලීන සිහිනයක් සැබෑ කිරීමකි.
    මෙතෙක් කාලයක් ප්‍රයෝජනයට නොගෙන මුහුදට ගලාගිය මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර බෑවුමේ ජලය රැස් කරගෙන, ඉහත පළාත්වල පිහිටි ගොවිබිම් වලට සැපයීම මෙන්ම පානීය ජල හිඟයෙන් පෙළෙන ජනතාවගේ පානීය ජල හිඟය මඟ හැරවීමද, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර මත ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණු වේ. (මෙම ව්‍යාපෘතිය හා ලෝක බැංකුව අතර කිසිම සම්බන්ධතාවක් නොපවතී. )

  3. එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට, පවතින එල්ලංගා පද්ධතිවලට හානි සිදු නොකර ඒවා ප්‍රතිපෝෂණය කරමින් ඒ හරහා ගොවිබිම් වලට ජලය සපයන බැවින් එල්ලංගා පද්ධති ආරක්ෂා වීමක් මිස හානි වීමක් සිදු නොවේ.

    මේ නිසා අදාළ ප්‍රදේශ වලට ගොස් ගොවි ජනතාව සමඟ කතාබහ කිරීමෙන් හා අනෙකුත් තොරතුරු සොයා බැලීමෙන් මෙය බහුජාතික සමාගම් සැනසීම සඳහා සිදුකරන රූකඩ ව්‍යාපෘතියක් ද ගොවි ජනතාවගේ සැබෑ අවශ්‍යතා අරමුණුකොට ගෙන සිදු කරන ජනහිතකාමී ව්‍යාපෘතියක් ද යන වග ඔබටම වටහා ගත හැකිය.

Comments are closed.