රත්නප‍්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන නටන නාඩගම නිර්මාල් කියයි…රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් නැවත පැමිණීම දේශපාලන වශයෙන් කොහොමත් යහපත්

0

“හොරකම් කරන රනිල්-මෛත‍්‍රී ආණ්ඩුවකට වඩා හොරකම් කරන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් යහපත්” යැයි ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි සිය facebook ඔස්සේ පණ්විඩයක් තබමින් පවසයි.

“අගෝස්තු 15 වැනිදා රත්නප‍්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන හවුල නැටීමට සූදානම් වන නාඩගම පුස්සක් වීමට නියමිත වුව ද, ඒ අය “හරිමගට” ගන්න හදන ආණ්ඩුව ගැන යමක් කිව යුතුය. මේ ආණ්ඩුව අමුතුවෙන් “හරි මගට” ගැනීමට දෙයක් නැත.

දැනටමත් දැනට බලය දරන රනිල් කල්ලියට අවශ්‍ය “හරි මග” යයි. ප‍්‍රශ්නය වන්නේ ඒ ඒ අයගේ “හරිමග” නොවේයැයි අප ලවා සිතවීමට තවමත් ඇත්තට හෝ බොරුවට රත්නප‍්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන හවුල උත්සාහ දරමින් සිටීමයි. මේ ආණ්ඩුව හොරකම් කළාට වඩා වැඩි දේශපාලන අපරාධයක් කළේය. එනම් 2015 ජනවාරි 8ට පෙර ගොඩනැංවෙමින් තිබූ සාපේක්ෂ වශයෙන් දියුණු පුරවැසි දේශපාලන විඥානය සඳහා සමාජය තුළ තිබූ සුජාතභාවය විනාශ කර දැමීමයි.

ඒ අපරාධය කළ ආණ්ඩුවට තවදුරටත් සුදුහුනු ගෑමට ඉදිරිපත් වන රත්නප‍්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන හවුල ආණ්ඩුවට වඩා දරුණු දේශපාලන අපරාධකරුවන් වීම වැළැක්විය නොහැකිය. ඒ නිසා එම ජනවාරි 8 පුරවැසි බලාපොරොත්තුව විනාශ කරමින් බලයේ සිටින මේ ආණ්ඩුවට වඩා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් නැවත පැමිණීම දේශපාලන වශයෙන් කොහොමත් යහපත්ය.

Nirmal Ranjith Dewasiri