රාජපක්ෂලාගේ සමිපතමයෙකු සිරිසේන ඩැහැගනී…-අනුර විදානගමගේ සෞඛ්‍ය ඇමති ලෙස දිවුරුම් දෙයි..

ඌව පළාත් නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අනුර විදානගමගේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර තිබේ.ඌව පළාත් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කුමාරසිරි රත්නායක එම තනතුරින් ඉවත් කිරීමට ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන කටයුතු කල අතර එම පුරප්පාඩුව සදහා අනුර විදානගමගේ පත්කල අතර ඔහු අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. මහියංගනයේ ආණ්ඩුවේ ඉඩම් අයථා ලෙස පරිහරණය කළැයි කියන සිද්ධියක් … Continue reading රාජපක්ෂලාගේ සමිපතමයෙකු සිරිසේන ඩැහැගනී…-අනුර විදානගමගේ සෞඛ්‍ය ඇමති ලෙස දිවුරුම් දෙයි..