1994 දි උන වැඩේ ආපහු වෙලා…2015 අත්සන් කල සම්මුති වහා ක්‍රියාත්මක කරනු.. ජනපතිට,අගමැතිට බලපෑම්.. “හැටදෙලක්ෂය සිරුවෙන් “

0

සිවිල් සමාජය සමග 2015 අත්සන් කල සම්මුති වහා ක්‍රියාවට නංවන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට මෙන්ම අගමැතිවරයාට අගෝස්තු 15 වනදා බලකර සිටින බව “හැටදෙලක්ෂය සිරුවෙන් ” මහා සත්‍යග්‍රහය සංවිධානය කරන රාජ්‍ය නොවන් සංවිධාන ජාලයේ ආචාර්‍ය නිමල්කා ප්‍රනාන්දු පවසයි.

“ඉතාමත් ම කණගාටුදායක ලෙස දේශපාලනය අතට ගත් වහාම මේ ආණ්ඩුවෙනුත් අත් වුණේ 1994 සිවිල් සමාජයට අත් වුණු ඉරණමමයි. 1994 ත් සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධරයන් ඉතාමත් ම ඉදිරියට ඇවිල්ලා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක සමග එකතු වෙලා සාමය හා යහපාලනය හා සාධාරණ සමාජයක් එනුවෙන් පෙනී සිටියා. ඉන් පසුව ඇති ඌ තත්ත්වයන් මත සිවිල් සමාජය දේශපාලන වශයෙන් විවේචන කාර්යයභාරය ඉටු කළා.”

“2015 අපි නැවතත් රටේ තියන තත්ත්වය සලකා බලලා දේශපාලන නායකයන් සමග සම්මුති දෙකකට ආවා.  ඒ 2015 හා 2017 දී. අගෝස්තු 15 දෙවසරක් පිරෙන දවසේ සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා හා අගමැතිතුමාගෙන් අහන්නේ ඒ සම්මුති කියවනවාද? ඒ සම්මුති අත්සන් කිරීම තුළ ගැබ්වෙච්ච හරයන් අත්හරින්න අපි ලෑස්ති නෑ.”