විදේශ සාගලට..නීතිය හා සාමය මාරපනටම…..අවසන් තින්දුව ජනපති අතට….

0

පසුගියදා ඉල්ලා අස්වු හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මෙන්ම විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක වෙනුවට විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ධුරය සදහා වත්මන් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පත්කරන ලෙස අගමැතිවරයා යෝජනා කර තිබේන බව අප දේශපාලන වාර්තාකරු සදහන් කරනවා.

ඊට අමතරව නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය සදහා කලින් එම තනතුර දැරු තිලක් මාරපන හට ලබාදිමටර අගමැතිවරයා කැමැත්ත පලකර ඇති අතර ඒ අනුව එම නම් දෙක අගමැතිවරයා විසින් යෝජනා කර තිබේන බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේවෙතත් අදාළ නව පත්කිරිම සදහා වු නව යෝජනාවන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත යොමුකර ඇති අතර මේ දක්වා ජනාධිපතිවරයාගේ අවසන් තින්දුව ලැබි නැති බවයි අප වාර්තාකරු අනාවරණය කළේ.

Sagala Ratnayaka/Thilak Marapana