විශ්වාසභංග පැටවු ගහයි…..විජයදාස මදිවට ෆයිසර්ටත් විශ්වාසභංගයක්….එජාප පසුපෙල සටන අරඹයි….

0

හම්බන්තොට වරාය පවරා ගැනිම සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ ශාසන සහ අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ කල ප්‍රකාශය සහ අධිකරණයට සිදුවන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු පසු පෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විසින් ගෙන් එමට සුදානමින් සිටි විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙතෙක් නිල වශයෙන් තීරණයකට පැමිණ නැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් කබීර් හෂීම් පවසයි.

මේ අතර අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂට අමතරව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම සූදානමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වි ඇති බව අප දේශපාලන වාර්තාකරු සදහන් කළා.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමූහික වගකීම කඩකිරීම, දූෂණ වංචාවලට අදාළ විමර්ශන කටයුතු යට ගැසීම ඇතුළු චෝදනා කිහිපයකට විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමැතිවරයාටද පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීම හේතු කොටගෙන ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමැතිවරයාටද විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ වනවිටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රීවරු විශ්වාසභංග යෝජනාව අත්සන් කිරීමට අදාළ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

Wijeyadasa Rajapakshe/Faiszer Musthapha