පොඩි මල්ලිගෙන් අහනවා රොකට් එක තියෙන්නේ කොහේද කියලා…අම්මාගෙන් අහනවා වාහනේ වෑල්ඩින් වැඩ කරන්නේ කවුද කියලා…

0

යහපාලන ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වි ඇත්තේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට හා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පවුලේ අයට කරදර කරලා මේවට ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න අහලා සමාජයේ තියන අනෙක් ප්‍රශ්න යට ගහන්න බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ පවසයි. අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය ඉදිරිපිට දි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.

“මල්ලිට එන්න කියලා තිබ්බා මෙතනට. ඊයේ අම්මට එන්න කියලා තිබ්බා CIDඑකට පොඩි මල්ලිට එන්න කියලා තිබ්බා FCID එකට. පොඩි මල්ලිගෙන් අහලා තිබ්බා රොකට් එක තියෙන්නේ කොහේද කියලා අම්මාගෙන් අහලා තිබ්බා වාහනේ වෑල්ඩින් වැඩ කරන්නේ කවුද කියලා.  අද එන්න කියලා තියෙන්නේ මල්ලිට ඒ ටිංකරින් වැඩ සහ මෙයාලා මේ යහපාලන ආණ්ඩුව තාජූඩීන් කියලා කෙනෙක් ඝාතනය වුණා කියලා එයාලා හිතනවා. එහෙම හිතලා කට උත්තරයක් ගන්න තමයි එන්න කියලා තියෙන්නේ.”

“මේ සම්පූර්ණයෙන් ම යහපාලන ආණ්ඩුවට ඕන වේලා තියෙන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට හා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පවුලේ අයට කරදර කරලා මේවට ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න අහලා සමාජයේ තියන අනෙක් ප්‍රශ්න යට ගහන එක. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව දේශපාලනයෙන් ඉවත් කරන්න වැඩ පිළිවෙළ තමයි අද වෙනකොට මේ පොලීසිය FCIDය පාවිච්චි කරලා මේ ආණ්ඩුව අරගෙන යන්නේ,”