මහාධිකරණයේ Day to Day නඩු අහන්න පුළුවන්..මේ තියන නීතිය ඇති… කැලේ නීතිය ඕන නැහැ

1

මේ තියන නීතිය ඇති. කැලේ නීතිය ඕන නැහැ. නීතිපති  දෙපාර්තමේන්තුවට බලපෑම් කරන්න ඕන නැහැ. විනිශ්චයකාරවරුන්ට බලපෑම් කරන්න ඕන නැහැ…. යැයි නී.අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා විහාර මහා දේවි එළිමහන් රංග පීඨයේ පැවැති හැට දෙලක්ෂයේ ජනතා සම්මුතිය රැක ගැනීමේ ව්‍යාපාරය අමතමින් කියා සිටියා.

“ජනාධිපතිතුමණි, අගමැතිතුමණි අපි ඔබට කියන්නේ මේ මහපොළොවේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නේ නැත්තම් එදා 2015 අපි ලබපු අපි ජයග්‍රහණය ඒ අරමුණු අපිට ඉෂ්ට කරගන්න වෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි යථාර්ථය. ආත්ම ගෞරුත්වයක් තියන, කොන්දක් පනක් තියන ණයත් නැති බයත් නැති මිනිස්සු විදියට අපි තේරුම් අරගෙන තියනවා ඒ පොරොන්දුව අපේ පක්ෂේ නායකයන්ට ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමාට මේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා කටවහගෙන ඉන්න ඇමතිවරුන්ට මතක් කරලා දෙන්න ජනතා බලය තියෙන්නේ අප සමගයි. පුද්ගලයෝ වශයෙන් අපි එක්ක නෙමෙයි. අපේ මතවාද සමගයි. දඹර අමිල හාමුදුරුවෝ කිව්වා නඩු අහන ක්‍රමයක් ගැන.”

“අපේ හාමුදුරුවනේ ඒ විදියට නඩු අහන්න ඕන නැහැ. තියන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේම මහාධිකරණයේ Day to Day නඩු අහන්න පුළුවන්. අපිට අළුත් ක්‍රම ඕන නැහැ. අබේපිටිය විනිශ්චයකාර වරයාව මරපු වෙලාවේ අනුපිළිවෙළටද නඩු ඇහුවේ මාස 8ක් ඇතුලත් මහාධිකරණ විනිසුරුවරු Trail at Bar ක්‍රමයට තිදෙනෙකුගෙන් යුතු නඩු විභාගයක් පවත්වලා සාක්ෂි විමසලා නියමානුකූල ක්‍රමානුකූල පියවරට අපරාධකරුවන් හිරේ ඇරියේ නැද්ද? මේ තියන නීතිය ඇති. කැලේ නීතිය ඕන නැහැ. නීතිපති  දෙපාර්තමේන්තුවට බලපෑම් කරන්න ඕන නැහැ. විනිශ්චයකාරවරුන්ට බලපෑම් කරන්න ඕන නැහැ. ස්වාධීන අධිකරණ ක්‍රමයක් තුළ හොරු ටික තක්කඩි ටික නීතියේ ක්‍රියාපටිපාටිය අනුව වරදකරු කරලා ඔවුන්ට නියමිත දඩුවම දීලා මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ අභිලාෂය ඉෂ්ට කරන්න නීතියක් මේ රටේ තියනවා,”

Ajith P Perera අජිත් පී පෙරේරා

1 COMMENT

Comments are closed.