අල වගේද ගෝවා …මාස හයක් තුල අඩි දහයක් උසට වැඩුණු කොළ ගෝවා ගසක්

1

මාස හයක් තුල අඩි දහයක් උසට වැඩුණු කොළ ගෝවා ගසක් හැටන් ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

හැටන් කුඩාගම ප‍්‍රදේශයේ අනුලා කුමාරි දිසානායක මහත්මියගේ නිවසෙහි මෙම කොළ ගෝවා ගස වැඩි ඇත්තේ. නුවරඑළියේ සිට තම පුතා විසින් පරිභෝජනය සදහා රැගෙන ලද කොළ ගෝවා ගසක දල්ලක් පැළ කිරිමෙන් පසු මාස හයක් තුල අඩි දහයක් උස දක්වා වැඩුණු බවයි අනුලා කුමාරි මහත්මිය පවසන්නේ. එම ගෝවා ගසෙන් කඩා ගත් කොළ ගෝවා තම නිවසේ අවශ්‍යතාවයට ලබා ගන්නා බවත් තවත් කොටසක් කිලෝව රැපියල් හතලිස්පහ බැගින් අලෙවි කර ආදායමක් ලබා ගත් බවත් පවසන අනුලා කුමාරි දිසානායක මහත්මිය කියා සිටින්නේ මෙම කොළ ගෝවා ගසට ගොම පොහොර පමණක් යෙදවු බවයි.

එම කොළ ගෝවා ගස කඩා වැටිෙමි අවධානමක් තිබෙන නිසා ආධාරකයක් මාර්ගයෙන් තබා ඇති බවයි ඇය පවසා සිටින්නේ. එම ගසෙන් හැදෙන කොළ ගෝවා කොළයක් විශාලත්වයෙන් වැඩි බවත් එම ගසෙන් ලබා ගත් පැළ කිහිපයක් ෙමි වන විට තම ගෙවත්තේ පැළ කර ඇති බවත් එම පැළද ඉතා සරුවට වැඩෙන බවයි අනුලා කුමාරි දිසානායක මහත්මිය පවසන්නේ. මෙම කොළ ගෝවා ගසෙන් වැඩෙන කොළ ගෝවා ප‍්‍රදේශවාසින්ටද ලබා දෙන බවත් එම ගසෙන් වැවෙන කොළ ගෝවා මැල්ලූම ඉතා රසවත් බවත් අනුලා කුමාරි මහත්මිය පවසා සිටිනවා.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

1 COMMENT

  1. You are a really powerful writer. I can easily see this in your

    article. You’ve got a way of writing persuasive information that sparks much interest.

Comments are closed.