රාජපක්ෂ ඇමතිකමෙන් දොට්ට…ජනපති කැමැත්ත දෙයි….ජයම්පති,කිරිඇල්ල මිළග අධිකරණ ඇමති කවුද?

1

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ හෙට දිනය ඇතුළත එම තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාද කැමත්ත පලකර තිබේන බව අප දේශපාලන වාර්තාකරු සදහන් කළා.

ඒ අනුව විජයදාස රාජපක්ෂගෙන් හිස්වන අධිකරණ අමාත්‍යධුරය සදහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ විශාරදයකු වන ජයම්පති වික්‍රමරත්නගෙ නම මෙ වනවිටත් යෝජනා වි ඇති අතර ඊට අමතරව වත්මන් මහාමාර්ග සහ උසස් අධ්‍යාපණ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගේ නමද යෝජනා වි තිබේ.

මේ අතර අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත්කරන විජයදාස රාජපක්ෂට වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් ලබාදිමට කටයුතු කරන්නේද නැද්ද යන්න මේ වනතෙක් සාකච්ඡා කර නොමැති බවද වාර්තා වන අතර ඉවත් කිරිමකට ලක්වුවහොත් වෙනත් අමාත්‍යධුරයක් ලබා ගැනිමට විජයදාස රාජපක්ෂ මේ දක්වා අකමැත්තද පලකර තිබේනවා.

Wijeyadasa Rajapakshe

1 COMMENT

Comments are closed.