සිංහල පුරුෂයන් සමඟ සම්බන්ධ වුනොත්….අනතුරක්! එල්.ටී.ටී.ඊ බුද්ධි අංශය අනතුරු අගවයි…අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී නැත

1

දෙමළ කාන්තාවන් සිදු කරන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින බවත් සිංහල පුරුෂයන් සමඟ සම්බන්ධ වන දෙමළ කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් එල්.ටී.ටී. බුද්ධි අංශය දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බවත් සඳහන් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ බුද්ධි අංශය නමින් පත්‍රිකා බෙදාහැරිම සම්බන්ධයෙන් හමුදා බුද්ධි අංශ පුලුල් පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

දෙමළ ඊළාම් සඳහා මිය ගිය මියගිය සිහින සඳහා කාලය පැමිණ තිබේ. එහෙත් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී නැත. “යන අදහසක් එම පත්‍රිකාව හරහා සමාජ ගත කර තිබේ.

“a woman is told about how to be a woman in Tamil Eelam. Two weeks’ time for women and men who fail to meet. “

“The time has come for the dreams of the dead who died for the Tamil Eelam. Yet we are not completely destroyed. “

වව්නියාව කුරුමන්කාඩුව ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක් අද්දර ශ්‍රී ටෙලෝ පක්ෂ කාර්යාලය ඉදිරිපිට දමා ගොස් තිබූ දැන්වීම් පත්‍රිකා කිහිපයක් වව්නියාව පොලීසිය විසින් සොයාගත් අතර මෙය එල් ටී ටි සංවිධානය යළි ක්‍රියාත්මක බවට ජනතාව තුළ යළි වැරදි වැටහීමක් ඇති කිරීම පිණිස කිසියම් පිරිසක් විසින් කරනු ලැබූ උපක්‍රමයක් විය හැකි යැයි වව්නියාව පොලීසිය සදහන් කර තිබුනේ.

මිට අමතරව යුරෝපා රටවල් කිහිපයකද මෙම පත්‍රිකාවම බෙදාහැරීමට කිසියම් කණ්ඩායමක් කටයුතු කර තිබේන අතර කොටි සංවිධානයේ බුද්ධි අංශය යනුවෙන් සදහන් මෙය බෙදා හරින ලද පුද්ගලයන් සොයා විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ආරම්භ කොට තිබේ.

1 COMMENT

Comments are closed.