බැක්ඩ්‍රොප් එක තිබුණේ වෙන පක්ෂයක්…එතුමා තාම සභාපතිලු!… පහුගිය කාලය තුළ ශ්‍රිලනිපය ජාතිවාදි පක්ෂයක් වුනා

0

අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ 66 වන සම්මේලනයේ සුදානම් නීරික්ෂණයට කොළඹ කැම්බල් පිටියට පැමිණීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කැඳවමින් දැක්වු අදහස්…

“මේ රටේ දේශපාලනය ඔලු ගෙඩි වලින් තමයි සියල්ල තිරණය කළේ. හැබැයි ජනවාරි 08 වෙනිදා අපි දැක්කා ඔලු ගෙඩි වලින් එහාට ගිහින් තීරණය වෙච්ච දේශපාලනයක් තියන බව. දැන් ඔබතුමාලා හිතන්න පුළුවන් දැන් අපි ඔලු ගෙඩි ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ ඔලු ගෙඩි අපිට නැද්ද කියලා. ඒනිසා අපි සියළු මාධ්‍ය ආයතන වලට ආරාධනා කරනවා සැප්තැම්බර් 03 වෙනිදා මේ අවටත් එක්ක ඔබතුමාලා සම්බන්ධ වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබතුමාලාම ගණන් මිනුම් කියන්න අපෙන් අහන්න එපා ඒගැන,”

“ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය පහුගිය කාලය තුළ ජාතිවාදි පක්ෂයක් බවට පත් වී කොන් වීම, පවුල්වාදයට තැන දීම නිසා පක්ෂයේ ජේෂ්ඨයන්ට තැන නැති වීම. මුදල් චෝදනා අතින් ගත්තොත් එහෙම අපේ පක්ෂයේ හිටපු සභාපතිතුමාගේ පවුලේ අයට විශාල චෝදනා තියනවා. මේ දේවල් වලින් බැහැර වු නොකිලිටි පක්ෂයක් නිර්මාණය වීම තමයි ජනාධිපතිගේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ. අපි පක්ෂයේ සියළුම නිලධාරි මණ්ඩලයට, ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඡන්දයෙන් තේරි පත් වූ සියළුම මන්ත්‍රිවරුන්ට හා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පක්ෂයේ හිටපු සභාපතිවරයා පක්ෂයේ අනුශාසකවරයා හිටපු සභාපතිවරයා මිසක් වර්තමාන සභාපතිවරයා නෙමෙයි. මම දැක්කා එතුමා කියනවා එතුමා තාම සභාපති කියලා හැබැයි බැක්ඩ්‍රොප් එක තිබුණේ වෙන පක්ෂයක කියලා එතුමාට අමතක වෙලා,”