වෙල්ලස්සේ සරුසාර බිමත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට!..-අක්කර 62500කින් ජනතාව පැන්නිම අරඹයි…

0

පාරිසරික මෙන්ම පුරාවිද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් දෙහිගම හා ඇකිරියන් කුඹු නම් ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාශවලට අයත් ඉඩම්වල වගාකටයුතු සිදුකරමින් ජීවිකාව ගෙනයන ජනතාවට එම භූමියෙන් ඉවත්වන ලෙස දන්වා මහවැලි අධිකාරිය විසින් නිවේදන නිකුත් කර ඇති බව වාර්තාවේ.

අදාළ භූමියේ අක්කර 62500කින් සමන්විත වන අතර උක් කර්මාන්ත ශාලාවක් සහ උක් වගාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වටිනා ඉඩම පවරා ගැනිමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව එම ලිපි මගින් දන්වා ඇත්තේ රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි එම භූමියේ සර්වේ ජනරාල්වරයා විසින් මැන සාදන ලද TOPO PP68 පිඹුරේ අතිරේක 38 හි කැබලි අංක 1795, 1806, 1808, 1809, 1812, 1819, 1821 හා 1831 වශයෙන් දැක්වෙන හෙක්ටයාර් 149.2ක් වූ ඉඩම ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සතු ඉඩමක් බැවින් එහි සිදු කරනු ලබන සියළුම ක්‍රියාකාරකම් වහාම අත්හිටුවා ඉන් ඉවත්වන ලෙස ය.

මුලාශ්‍ර – ලංකා ටෘත්

ඌව වෙල්ලස්ස, බින්තැන්න ප්‍රදේශවල අක්කර 62,500ක් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සමාගමට ලබා දීම වහා නතර කල යුතු බවත් එය එලෙස සිදු නොකරන බවට ජනාධිපතිවරයා වහාම රටට පොරොන්දුවක් ලබා දිය යුතු බව ඌව-වෙල්ලස්ස, බින්තැන්න ගොවිබිම් සුරැකීමේ ජනතා ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදයශාන්ත ගුණසේකරද මිට පෙර අනාවරණය කළා.(අදාළ අනාවරණය පහතින් කියවන්න)

http://188.166.179.248/archives/65014