ජගත් සාමාන්‍ය පෙළවත් නැති නිකම් හොට්ටෙක්…සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ ප්‍රශ්ණ හැදුවේ.. බැසිල් රාජපක්ෂ යුගයේ

0

සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ ගැටළු පැන නැගුණේ බැසිල් රාජපක්ෂ යුගයේ බවත් තමන් මේ අන විට එම ගැටළු විසදීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් සමාජ සුභසාධන හා සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍ය එස්. බී දිසානායක පවසනවා.

“සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය අපි පටන් ගන්න කොට ජගත් සාමාන්‍ය පෙළවත් නැති නිකම් හොට්ටෙක්. එයාට තියන දැනුම, අභියෝගගය ඕක තමයි. මොකද ඔතනින් එහාට එයාට දෙයක් හිතාගන්න බෑ. මොකද එයාට අධ්‍යාපනයක් නෑ. මොකද බුද්ධිය දෙන්න බෑනේ මිනිස්සුන්ට, අධ්‍යාපනය දෙන්නත් බෑ. ඒ ගැන මට කියන්න දෙයක් නෑ. මේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය මම ගොඩ නගපු මම නිර්මාණය කරපු මගේ මහන්සියෙන් ගොඩ නගපු දෙයක් ඒක මගේ ජීවිතයක් එක්ක බැදිලා තියෙන්නේ ඒක සියළු දෙනාම දන්නවා. හැබැයි සමෘද්ධි නිලධාරින් එක්ක ගැඅටළු තියනවා. සමෘද්ධි නිලධාරින්ට ප්‍රශ්න තියනවා, ගැටළු තියනවා ඒ අයගේ පත්විම් පිළිබඳව ගැටළු තියනවා. ඒ හැම දේම මේ බැසිල් රාජපක්ෂ යුගයේ ඇති කරපු දේවල්. හැබැයි අපි ඒවා බොහෝම අමාරුවෙන් ප්‍රවේසමින් නිරාකරණය කරමින් යනවා,”

මේ අතර සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ දැනට උද්ගතව ඇති ගැටලු සඳහා වහාම විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසත්, රජයේ ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට හිමි රු. 300 දීමනාව හා රුපියල් දස දහසක දීමනාව වැටුපට එකතු කරන ලෙසත් බලකරමින් සමස්‌ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඊයේ (31) පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසල උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටියා.