දෙයි හාමුදුරුවනේ ලෝකය දින්නා නම් මොකටද ජෙනරාල්ට චොදනා…හමුදාවට විරුද්ධව බොරැ සාක්ෂී දුන් ලෝකයේ එකම ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කලවැද්දා

0

”ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කලවැද්දා තෙමේ තමන් නායකත්වය දුන් හමුදාවට විරුද්ධව බොරැ සාක්ෂී දුන් ලෝකයේ එකම ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්වරයා ලෙස ඉතිහාසයට එක් වෙනවා” බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ පවසයි.

“දෙයි හාමුදුරුවනේ ලෝකය දින්නා නම් මොකටද ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරියට ලතින් ඇමරිකන් රටවල් එකතු වෙලා යුධ අපරාධ චෝදනා දාන්නේ. ලතින් ඇමරිකාව දුනපු ලෝකයට අයිති නැද්ද? ජගත් ජයසූරිය හිටපු යුධ හමුදාපතිවරයාට එරෙහිව යුධ අපරාධ චෝදනා එල්ල කරනකොට ආණ්ඩුව කටවහගෙන ඉන්නවා. මේ රටට සාමය ගෙනල්ලා දීපු රණවිරුවන්ට බොරු චෝදනා එල්ල වෙනවා නම් මේ ලෝක සිතියමේ කොතන හරි  බලයේ ඉන්නේ මොන ආණ්ඩුවේ උනත් වගකීමක් තියනවා ඒ රණවිරුවා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න.  මේක මොකද්ද මේ ආණ්ඩුවේ වෙන්නේ, ෆීල්ඩ් මාෂල් කළවැද්දා තෙමේ උන්දෑ කියනවා ජගත් ජයසූරිය යුධ අපරාධ වලට සම්බන්ධයි මම ගාව සාක්ෂි තියනවා මම දෙනවා ඒ ඔක්කෝම කියලා. මේ තමයි ලෝක ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමන් නායකත්වය දුන්න හමුදාවට එරෙහිව බොරු සාක්ෂි සැපයීමට සූදානම් වූ එකම ෆීල්ඩ් මාෂල්වරයා ඇත්තේ ශ්‍රි ලංකාවේ. අද ආරක්ෂක හමුදාවලට අපල ලබපු කාලයක්.”

Wimal weerawansa