ලංකාවේ යුධ අපරාධ සෙවීමට මහගු අවස්ථාවක් ෆොන්සේකා උදා කළා…“UN should not miss this opportunity.” ..දෙමළ ඊලාම් සංක්‍රාන්ති රජය සටන අරඹයි…

0

දශක තුනක් කාලයක් පුරා ලංකාවේ පැවති සිවිල් යුද්ධය අවසන් සමයේදි ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව යුධ අපරාධ සිදු කළ බවට හිටපු හමුදාපති ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශය දෙමළ ඊලාම් සංක්‍රාන්ති රජය නම් සංවිධානයේ පිළිගැනීමට ලක්ව තිබෙනවා.

පසුගිය සැප්තැම්බර් 05 වෙනිදා ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශය නිකුත් කරමින් එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ සරත් ෆොන්සේකා විසින් කළ ප්‍රකාශය මගින් ලංකාවේ හමුදාව යුධ අපරාධ සිදු කළ බවට තහවුරු වන බවයි.

පැවති රජය වසර 8 පුරා ප්‍රතිකේෂ්ප කළ යථාර්ථය පවතින රජයේ ජේෂ්ඨ තනතුරක් දරන හිටපු හමුදාපතිවරයෙක් කරන මෙම ප්‍රකාශයෙන් තහවුරු වන බවද එම සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව ෆොන්සේකා විසින් කළ ප්‍රකාශය සැළකිල්ලට ගෙන එම අපරාධ වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ජාත්‍යන්තර යුධ අපරාධ අධිකරණයන් වෙත යොමු කරන ලෙස TGTE ලෙස හැදින්වෙන මෙම සංවිධානය එක්සත් ජාතින්ගේ මානවහිමිකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීමක් ද කර තිබෙනවා.  “UN should not miss this opportunity.” යනුවෙන් ද සඳහන් කරමින් එම සංවිධානය තවදුරටත් පවසා සිටින්නේ එක්සත් ජාතින්ට ලංකාවේ යුධ අපරාධ සෙවීමට මහගු අවස්ථාවක් හිමි වී ඇති බවයි.

එසේම එක්සත් ජාතින් විසින් ලංකාව වෙනුවෙන් සිදු කළ අන්තර් විමර්ශනීය වාර්තාව මගින් 2009 වසරේ මාස 6ක කාලය තුළ ලංකාවේ දෙමළ සිවිල් වැසියන් හැත්තෑදහසක් පමණ මරණයට පත් වී ඇති අතර ද්‍රවිඩ කාන්තාවන් හා ගැහැනු ළමයින් ලංකාවේ හමුදාව අතින් ලිංගික හිංසනයට හා දූෂණයට ලක් වූ බවත් ලංකා හමුදාව රෝහල් වලට හා ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලට බෝම්බ දැමීම මගින් ද්‍රවිඩ වැසියන් හාමතයට ලක් වූ බවත් එම සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා. එසේම හමුදාව වෙත බාර වූ සියගණනක් ඇතුළුව  දහස් ගණන් ජනතාව ද අතුරුදහන් වී ඇති අවයි එම සංවිධානය සමාප්ත සටහනක් ලෙස පෙන්වා දෙන්නේ.

TGTE Welcomes Ex – Army Chief’s Confirmation that Sri Lankan Forces Committed War Crimes against Tamils. UN urged to act

Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) today welcomed a statement by the Commander of Sri Lankan Forces during the war, Field Marshall SarathFonseka, confirming that Sri Lankan Security Forces committed War Crimes against Tamils during and after the war ended.

His confirmation of war crimes by Sri Lankan forces comes after eight years of denial by successive Sri Lankan Governments that no war crimes were committed and calling Sri Lankan forces ’War Heroes’.

Sri Lankan Government rewarded ex-Servicemen with senior Government positions, including appointing Field Marshall Fonseka as the Minister for Regional Development and General JagathJayasuriaas the Ambassador to Brazil.

Field Marshall Fonseka’s confession to war Crimes committed by forces under his command came, when he summoned journalists to his office on September 1st and said that he has information about General Jayasuria committing war crimes and that he is ready to give evidence. “I know he committed Crimes and I am ready to testify before a proper investigation.”

He went on to say that war crimes were committed even after the war ended: “He committed crimes during and after the end of the war.” “I have a lot of information.”

Field Marshal Fonseka also said to journalists that he had information regarding other ‘Officers who committed crimes’.

The Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) urges United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Human Rights Council and others to act swiftly to bring perpetrators of these international crimes to face justice. “UN should not miss this opportunity.”

According to the UN Internal Review Report on Sri Lanka, around 70 thousand Tamils were killed in six months in 2009 and Tamil women and girls were sexually assaulted and raped by Sri Lankan Security forces. Sri Lankan Security forces also bombed hospitals and food distribution centers, resulting in several Tamils dying of starvation. Tens of thousands also ‘disappeared’, including hundreds who surrendered to the Security forces.

Transnational Government of Tamil Eelam
TGTE